LEXUS – 01/02/2012

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
-Man 1: “Ik heb iets ontdekt.”
-Man 2: “Ja?”
-Man 1: “Mhm, ge hebt een gespleten persoonlijkheid.”
-Man 2: “Ik? Hoezo?”
-Man 1: “Ja, ge zijt een autoliefhebber, maar ge zijt ook een groene jongen.”
-Man 2: “Aah, ge zijt er achter gekomen dat ik een Lexus heb gekocht.”
-Man 1: “Ja.”
-Man 2: “Aah, een super luxueuse full-hybrid met de laagste uitstoot. Dat is goed gekozen hé van mij?”
-Man 1: “Jaja. Zeg maar, wat vindt uw vrouw daar van?”
-Man 2: “Van die hybride Lexus?”
-Man 1: “Neenee, dat gij nu met twee zijt.”
-Man 2: “Euh, met twee?”
-Voix-off 1: “Lexus, luister vooral naar uzelf.”
-Voix-off 2: “Ontdek de nieuwe GS en de andere luxehybride modellen van Lexus in paleis ...”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame totaal ongepast en niet verantwoord. Men gebruikt iemand die een gespleten persoonlijkheid zou hebben. Men geeft met name een diagnose ‘gespleten persoonlijkheid (Schizofrenie)’ maar men stelt het voor als de diagnose ‘dissociatieve identiteitsstoornis (Meervoudige persoonlijkheid)’. Dit laatste is een stoornis die voorkomt bij mensen die in hun vroege kindertijd erge trauma’s hebben meegemaakt. De klager vindt het heel ongepast dat de adverteerder deze stoornis gebruikt om reclame te maken. Het is een psychische stoornis waar absoluut geen reclame mee gemaakt moet worden want het is een ernstige aandoening. De klager ziet ook hoegenaamd het verband niet met een wagen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de uitdrukking ‘gespleten persoonlijkheid’ in deze reclame niet de officiële betekenis van een psychische aandoening heeft. Ze is enkel gebruikt in een humoristische context om aan te duiden dat iemand twee ogenschijnlijk niet verzoenbare wensen (nl. enerzijds het willen kopen van een luxewagen en anderzijds het willen kopen van een zuinige, milieuvriendelijke wagen) wel met elkaar kan combineren.
Dat deze term niet gebruikt is in de juiste medische zin van zijn betekenis, wijst net op het feit dat het niet de bedoeling is geweest om iemand met een psychische stoornis te ridiculiseren. De Franstalige versie wijst ook in die richting (‘double personnalité’). Het is dus niet zo dat deze reclamespot openlijk kwetsende taal gebruikt en hij leidt dan ook niet tot het kleineren of discrediteren van een persoon. Indien de klager zich, ondanks de humoristische context, hierdoor gekwetst voelt, betreurt de adverteerder ten zeerste dat zijn reclame bij hem dit effect heeft gehad.
De adverteerder is er echter van overtuigd dat deze klacht als ongegrond kan worden beschouwd. Hij deelde tenslotte mee dat deze reclame op dit moment niet meer in de ether is en ook in de toekomst niet meer opnieuw wordt uitgezonden.

Ingevolge een vraag om bijkomende informatie vanwege de Jury deelde de adverteerder tevens mee dat de Lexus CT 200h een gemiddelde CO2 uitstoot heeft van 87 g/km of 94 g/km en daarmee de wagen met de laagste CO2 uitstoot in zijn segment is. De concurrent die het dichtst bij deze waarden komt, zit op 99 g/km en heeft met die motor dan nog een lager vermogen. Vermits geen enkele concurrent in dit premium C-segment dezelfde combinatie kan voorleggen van luxueuze uitrusting en lage uitstoot, heeft deze radiospot volgens de adverteerder dus geen verkeerde boodschap gebracht.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot onder meer de volgende uitspraken bevat: Man 1: “Mhm, ge hebt een gespleten persoonlijkheid.” - Man 2: “Ik? Hoezo?” - Man 1: “Ja, ge zijt een autoliefhebber, maar ge zijt ook een groene jongen.”

De Jury is van mening dat uit de reclame voldoende duidelijk blijkt dat de uitdrukking ‘gespleten persoonlijkheid’ niet gebruikt wordt in de officiële medische betekenis van een psychische aandoening. De Jury is met name van mening dat het duidelijk humoristische karakter van de spot ervoor zorgt dat deze niet van aard is om op dit vlak door de gemiddelde consument verkeerd te worden begrepen. De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de radiospot de volgende uitspraak bevat: “een superluxueuze full hybrid met de laagste uitstoot”.

De Jury vestigt er de aandacht op dat feitelijke beweringen gestaafd dienen kunnen te worden. Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de uitspraak op het vlak van de CO2-uitstoot correct is voor de categorie van voertuigen in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft tenslotte tevens vastgesteld dat de radiospot de volgende uitspraak bevat: “gij zijt ook een groene jongen” en heeft deze uitspraak onderzocht in het licht van de Milieureclamecode.

De Jury is van oordeel dat het hier geen absolute bewering betreft die impliciet inhoudt dat het aangeprezen voertuig in kwestie geen gevolgen heeft voor het milieu en dat deze bewering geen schending inhoudt van de Milieureclamecode.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LEXUS
Product/Dienst: Lexus Hybride
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2012