LETGO – 15/03/2017

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot toont een koppel dat een drone uit zijn verpakking haalt en deze laat rondvliegen in de living. Hun kat gaat er aanhangen en wordt langs alle kanten meegesleept tegen de meubels. De man probeert de bediening te controleren en de vrouw kijkt geschokt toe tot de kat op haar valt.
Men hoort de kat miauwen. Ze zijn ontgoocheld en de man zegt: “We zullen het maar op Letgo zetten zeker?”. De vrouw stemt toe. We zien haar met de kat in haar armen terwijl de man zijn smartphone gebruikt.
VO: “Fotootje nemen, posten, chatten met de koper en verkocht. Letgo, de app om makkelijk spullen online te verkopen.”.
We zien de drone vervolgens een zakje chips naar een man brengen die in een zetel zit.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager benadrukt het gebrek aan respect voor het dierenwelzijn.

2) De klager deelde mee dat deze reclame erg agressief is in de ogen van mensen die begaan zijn met dierenwelzijn.

Standpunt van de adverteerder

Het agentschap van de adverteerder deelde mee dat dierenwelzijn voor hen fundamenteel is en dat ze enkel gewerkt hebben met professionele dresseerders voor de realisatie van deze spot. Het benadrukte dat de kat en de drone nooit op hetzelfde moment in dezelfde kamer geweest zijn. Ze werden apart opgenomen om de veiligheid van het dier te verzekeren. De kat die aan de drone hangt is een nepkat.
Het agentschap geeft toe dat de reclame enorm realistisch is maar de volledige opname is gerealiseerd met het grootste respect voor dieren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een koppel toont dat een drone uit zijn doos haalt en hem laat rondvliegen in de living totdat hun kat er gaat aanhangen.

De Jury is van mening dat uit de algemene sfeer van de spot blijkt dat dit ongeval de protagonisten ongemakkelijk maakt en hen schokt. Ze is eveneens van mening dat er geen kwaadwilligheid is van hun kant tegenover de kat. Ze beslissen effectief om de drone te verkopen en de vrouw neemt de kat in haar armen om ze te strelen.

Volgens de Jury toont de spot een duidelijk fictieve scène die niet aanzet tot onrespectvol gedrag ten aanzien van dieren.

Bovendien heeft de Jury kennis genomen van de informatie die werd meegedeeld door het reclameagentschap wat de opname van de Tv-spot betreft en heeft zij met name genoteerd dat de kat die aan de drone hangt een nepkat is die gemaakt werd voor de spot en dat geen enkele echte kat in een oncomfortabele of gevaarlijke situatie geplaatst werd.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LETGO
Product/Dienst: Letgo
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/03/2017