LES FILMS DE L’ELYSEE – 16/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel « Saw IV. It’s a trap. October 26 » toont het hoofd van een man in een kookpan/weegschaal. Rondom het hoofd bevindt zich een verband.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame (onder de vorm van affiches) is choquerend voor een volwassene en dus zeker voor een kind.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame de film Saw IV promoot. Zij heeft gemeend dat deze reclame niet duidelijk toont waarin het hoofd zich bevindt. Daarnaast is het niet duidelijk of de reclame een man afbeeldt die slaapt, dood is, bewusteloos is, …

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat de afbeelding die in de reclame in kwestie wordt gebruikt niet van die aard is om begrepen te worden door kinderen. Zij is bijgevolg van oordeel dat de reclame niet het risico inhoudt morele of mentale schade te berokkenen bij kinderen.

Niettemin is de Jury van oordeel dat deze reclame niet getuigd van goede smaak en dat zij negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van het publiek. Zij heeft bijgevolg gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LES FILMS DE L'ELYSEE
Product/Dienst: Saw IV
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  16/01/2008