LES EDITIONS URBAINES/VLAN+ – 10/05/2007

Beschrijving van de reclame

De advertentie van Vlan+ met als titel : “Le chemin le plus court pour un emploi, une voiture et une maison, s.v.p. ? » toont een 4x4 wagen van het merk Volkswagen (Touareg) die gedeeltelijk op de stoep geparkeerd staat terwijl de bestuurder de weg vraagt aan voetgangers. Verticale vermelding rechts onderaan : “Avec la collaboration de D'Ieteren Mail”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een wagen van het merk VW die geparkeerd staat op de stoep. Het gaat om een gedraging die in overtreding is met de wegcode en de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het voertuig niet aan het parkeren is, noch stilstaat (laden en lossen), maar dat de persoon in het voertuig de weg vraagt aan 2 voorbijgangers. Hij benadrukte dat het in geen geval de bedoeling is om aan te zetten tot overtreding van de wegcode, noch om aan te sporen tot gedragingen waarbij de veiligheid of gezondheid niet in acht worden genomen. Hij legde uit dat om technische redenen teneinde de foto te kunnen nemen op deze smalle rijbaan, hij het voertuig op dergelijke wijze heeft moeten plaatsen teneinde de doorgang van de andere weggebruikers niet te moeten hinderen aangezien deze anders op de andere stoep dienden te rijden om verder te kunnen rijden op de rijbaan.

Jurybeslissing

Vooreerst stelde de Jury vast dat deze reclame het volgende vermeldt: « avec la collaboration de D'Ieteren Mail », hetgeen door de gemiddelde consument kan gepercipieerd worden als zijnde een boodschap die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van het afgebeelde voertuig in de reclame in kwestie te bevorderen (art. 22 WHPC).

Gelet op wat voorafgaat, dient deze reclame de bepalingen van de Febiac-code na te leven.

Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een gedraging toont die in strijd is met de wegcode en aldus met de art. 5 van de Febiac en art. 1 en 4 van de IKK code.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft onmiddellijk een gewijzigde advertentie overgemaakt (voertuig op de rijweg en niet meer op het voetpad), waarop de Jury geen verdere opmerkingen heeft geformuleerd.

D'Ieteren werd op de hoogte gesteld van dit dossier.

Adverteerder: LES EDITIONS URBAINES/VLAN+
Product/Dienst: VLAN+
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/05/2007