LELEUX – ROSSEL – 30/05/2018

Beschrijving van de reclame

Op de startpagina van de website van de krant ziet men de foto van een koppel aan een bureau tegenover een man met daaronder de vermelding “Présenté par Leleux” en daarnaast “Comment garder le controle de son patrimoine” en “Des services sur mesure pour investisseurs avisés”.
Als men hierop klikt, komt men op een pagina met, onder de titel “Des conseils personnalisés sans perdre le controle de votre patrimoine”, een artikel over de diensten van de adverteerder evenals een foto.
Links de vermelding “Présenté par Leleux” en de symbolen van verschillende sociale media.
De klager heeft op het symbool van Facebook geklikt om de inhoud in kwestie te delen en heeft de visual meegedeeld die hij bekwam met de titel van het artikel en het begin van het artikel en daaronder de vermelding “lesoir.be”.
Hij heeft eveneens op het mailsymbool geklikt en heeft de visual die hij bekwam meegedeeld: een te versturen mail met als onderwerp “Un article intéressant à lire sur Le Soir Plus” en de tekst “Je pense que cet article pourrait vous intéresser” met een link die naar het artikel in kwestie verwijst op de website van Le Soir.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de website van de krant Le Soir waarop een redactionele reclame gepubliceerd is van Leleux Associated Brokers onder de journalistieke titel “Des conseils personnalisés sans perdre le contrôle de votre patrimoine”. Hij wijst erop dat de lezer uitgenodigd wordt door een icoon links om deze inhoud te delen op Facebook en via e-mail en dat als hij dit doet, dit verschijnt als iets dat afkomstig is van lesoir.be en niet als een publi-redactioneel van de adverteerder, daar de vermelding van dit bedrijf niet meer verschijnt, waardoor de oorsprong van de inhoud weggemoffeld wordt.

Standpunt van de adverteerder

Wat het delen van de informatie op Facebook (bijvoorbeeld) betreft, heeft het medium gecommuniceerd dat:
- Elk informatiemedium jammer genoeg afhankelijk is van de middelen die uitgewerkt worden door sociale platformen of media.
- Elke internetgebruiker die eender welke inhoud kopieert, vanaf een informatiemedium, en reproduceert op andere media, de verantwoordelijkheid neemt voor deze publicatie en verspreiding, zowel wat betreft de intellectuele rechten als wat betreft de ethiek, de deontologie, enz.
- Aangezien de vermelding “lesoir.be” aanwezig is en men als men op de inhoud klikt op de webpagina van het medium komt waar de aanduiding “Présenté par Leleux” wel degelijk staat, het doel dus volgens hem bereikt wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwijst naar een redactionele reclame op de website van de krant Le Soir met als titel “Des conseils personnalisés sans perdre le contrôle de votre patrimoine” en die onder andere vermeldt “Présenté par Leleux”.

Zij heeft kennisgenomen van de klacht die aanhaalt dat de lezer uitgenodigd wordt door een icoon links om deze inhoud te delen op Facebook en via e-mail en dat als hij dit doet, dit verschijnt als iets dat afkomstig is van lesoir.be en niet als een publi-redactioneel van de adverteerder, daar de vermelding “Présenté par Leleux” niet meer verschijnt.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het licht van artikel 9 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-code) dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.

De Jury is van mening dat de vermelding “Présenté par Leleux” links van de commerciële communicatie in kwestie de gemiddelde consument toelaat om de inhoud in kwestie duidelijk en onmiddellijk te herkennen als reclame-inhoud ten opzichte van de redactionele inhoud die aanwezig is op dezelfde website.

De Jury heeft vastgesteld dat deze vermelding niet meer naast de tekst verscheen eens de betrokken inhoud gedeeld was op Facebook of via e-mail.

Zij heeft er nota van genomen dat de vermelding “lesoir.be” aanwezig is op de inhoud die gedeeld wordt op Facebook en dat de te adresseren e-mail een link bevat en dat men, als men op de inhoud in kwestie of de link klikt, op de webpagina van het medium komt waar de aanduiding “Présenté par Leleux” wel degelijk aanwezig is.

De Jury is echter van mening dat de reclame-inhoud, eenmaal gedeeld op sociale netwerken of via e-mail, eveneens dient te voldoen aan het voorschrift van artikel 9 van de ICC-code. Volgens haar kan de betrokken reclame-inhoud in casu niet duidelijk en onmiddellijk als dusdanig worden herkend gelet op de verdwijning van de voormelde aanduiding.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling heeft de Jury de adverteerder en het medium verzocht om de reclame te wijzigen door de nodige maatregelen te nemen opdat het duidelijk en onmiddellijk herkenbare karakter van de reclame-inhoud in kwestie aanwezig blijft eenmaal deze inhoud gedeeld wordt op sociale netwerken of via e-mail en bij gebreke hieraan de reclame niet meer in deze vorm te verspreiden.

De Jury brengt in herinnering dat, conform artikel 23 van de ICC-code, de adverteerder de algemene verantwoordelijkheid draagt voor zijn reclame, met inbegrip van de naleving van de regels betreffende de identificatie van de reclame zoals bepaald in onder andere artikel 9 van de ICC-code, maar dat dit de verantwoordelijkheid van de uitgever met betrekking tot de naleving van de door de code voorgeschreven regels niet wegneemt.

Gevolg

Het medium heeft bevestigd dat de reclame werd aangepast.

Adverteerder: LELEUX - ROSSEL
Product/Dienst: Algemeen beleggingsadvies
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/05/2018