LEEMANS KREDIETEN – 10/12/2007

Beschrijving van de reclame

Tekst advertentie : “1/11/2007. Een nieuw huis. Een nieuwe thuis. Herentalsebaan 145a – 2100 Deurne. Dat moet gevierd worden met cadeautjes en met meer dan 40%* korting op je afbetalingen!”.
Vervolgens wordt een tabel afgebeeld met de berekening van de voorkeurstarieven voor lening op afbetaling: voorbeeld:
-Je leent :2000 €
-Duurtijd : 24 m
-Normaal per maand, JKP 14.00: 97,73
-Voorkeurstarief per maand, JKP 9,95*
-Je winst: 141,12
-Je korting: 41%

De asterisk verwijst naar de volgende mededeling: “Voorkeurstarief geldig tussen 1/11/2007 en 31/12/2007 voor leningen tussen 2000 en 5000 euro en mits wederzijds akkoord”.

Onderaan: “Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin”, gevolgd door telefoonnummer, website, openingsuren en adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedrieglijk en misleidend. Zij spreekt over een korting van meer dan 40%, terwijl de korting 28,93% bedraagt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat hij naar aanleiding van zijn verhuis een commerciële actie doet die hij ondersteunt met een korting voor een aantal kredieten, beperkt naar de grootte van het leningsbedrag en beperkt in de tijd tot het einde van 2007.
Hij stelde dat de kortingberekening die hij gemaakt heeft zeer eenvoudig is:
-het maximaal kostenpercentage voor de geviseerde leningen bedraagt 17 % zoals duidelijk weergegeven in de advertentie bovenaan de kolom.
-tijdens de actie geeft hij een JKP van 9,95 %.
-voor de berekening van de procentuele korting wordt de volgende formule gehanteerd : winst gedeeld door het totaal, dus (17% – 9,95%) / 17% of 41 % korting. De mensen betalen 41 % minder intresten.

In cijfers krijg je hetzelfde verhaal. Voor een lening van 2000 euro betaal je normaal 97,73 per maand, of in totaal 2.345,52 euro. Aan gunsttarief wordt dit 24 x 91,85 of in totaal 2.204,40 euro. De winst is dan 141,12 euro. De winst - 141,12 - gedeeld door de totale intrest - 345,52 - is 41 %.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een JKP vermeldt van 14% in plaats van 17% zoals vooropgesteld in het schrijven van de adverteerder. De andere cijfers blijken wel te kloppen (91,85 ipv 97,73 levert een winst op van 141,12. deze winst gedeeld door de totale intrest -345,52 levert inderdaad 41% op).

Anderzijds merkt de Jury op dat in deze advertentie nagelaten wordt om de hoedanigheid van de adverteerder te vermelden, hetgeen een verplichting uitmaakt zoals voorzien in art. 5 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan de reclame in kwestie te wijzigen door enerzijds het JKP te corrigeren en anderzijds zijn hoedanigheid te vermelden in de advertentie en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat het om een fout gaat die onbewust in de advertentie was geslopen. Hij bevestigde dat de advertentie in kwestie werd geschrapt en niet meer zal verschijnen. Aangezien dezelfde fout in enkele andere advertenties was geslopen, heeft hij het nodige gedaan om dit onmiddellijk recht te zetten. De vermelding van de hoedanigheid was in de andere advertenties wel reeds in orde.

Adverteerder: LEEMANS KREDIETEN
Product/Dienst: Lening op afbetaling
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/12/2007