LEEMANS KREDIETEN – 01/09/2009

Beschrijving van de reclame

Spot 1:
Man: “Ik ga op reis en ik neem mee: een tandenborstel”
Vrouw: “Ik ga op reis en ik neem mee: een tandenborstel en da fleske Cava da we bij mevrouw Leemans hebben gekregen toen we onze lening gingen tekenen.”
Man 2: “Het wordt een bruisende vakantie.Bij elke lening van meer dan 2500 euro krijg je van ons een heerlijk flesje cava cadeau” Men hoort een fles die wordt ontkurkt.
Vrouw 2: “Want lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. Bel mij 03/325 90 48”
Man 2: “Of surf naar Leemanskredieten.be”

Spot 2:
Vrouw: “Ooh ik heb ne lastminute gezien naar Egypte”
Man: Amai da mag iets kosten
Vrouw: Ooh, Ik wil een bruisende vakantie
Man: Bruisend. Dan moet ge eens naar Mevrouw Leemans. Als ge daar van de zomer een lening doe van meer dan 2500 euro dan krijgde een fleske cava cadeau. Je hoort een fles die wordt ontkurkt. Bruisend genoeg?
Vrouw: Ik wil naar Egypte
Man: “Allez tis goe, maar dan eerst naar mevrouw Leemans”
Vrouw 2: “Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. Bel mij 03/325 90 48”
Man 2: “Of surf naar Leemanskredieten.be”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het onverantwoord - rekening houdend met de huidige economische situatie - dat "Mevrouw Leemans" klanten lokt met een flesje cava "Cuvée Leemans". Mensen die het nu al moeilijk hebben, maar ook graag op vakantie zouden gaan, zijn gemakkelijk te verleiden met een glaasje bubbels. Ze vergeten echter dat ze met het afsluiten van een lening van min 2500 EUR en de daarover te betalen interesten zich mogelijks nog meer financiële problemen op de hals halen. Allesbehalve iets om op te drinken, vindt de klager.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde de vraag dat indien hij om commerciële redenen een klein cadeautje van ongeveer 5 euro aanbiedt aan zijn klanten, zoals trouwens zo vele anderen wel eens doen, of dit dan echt "onverantwoord" is? Hij verwees naar voorbeelden van andere financiële instanties die eveneens geschenken aanbieden.
Hij stelde tevens dat men mensen die geen krediet nodig hebben, ook niet kan "lokken" of "verleiden" door ze een flesje "bubbels" aan te bieden van 5 euro. Het is volgens hem gewoon een symbolisch
klein geschenk om de relatie met zijn klanten te onderhouden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots (vakantie) uitnodigen om een persoonlijke lening van minstens 2500 euro aan te gaan om op vakantie te kunnen gaan en een fles cava te ontvangen, zonder vermelding van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het bekomen van dergelijke lening :

-spot 1 : “Het wordt een bruisende vakantie.Bij elke lening van meer dan 2500 euro krijg je van ons een heerlijk flesje cava cadeau.(…)”
-spot 2: “Ooh, Ik wil een bruisende vakantie. Bruisend. Dan moet ge eens naar Mevrouw Leemans. Als ge daar van de zomer een lening doe van meer dan 2500 euro dan krijg je een fleske Cava cadeau. (…)”

De Jury is van oordeel dat het aanprijzen van een lening om op vakantie te kunnen gaan sociaal onverantwoord is, hetgeen strijdig is met art. 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

De Jury is tevens van oordeel dat deze spot het gemak en de snelheid waarmee een lening kan bekomen worden, op onrechtmatige wijze in de verf zet. Er wordt niet vermeld dat er voorwaarden aan verbonden zijn. De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame strijdig is met art. 6 van wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Tenslotte merkt de Jury op dat het vertrouwen van de consument wordt gewekt door gebruik te maken van de persoonlijkheid van Mevrouw Leemans. De Jury gaat ervan uit dat Mevrouw Leemans (zoals afgebeeld op de website en vernoemd in de radiospot) effectief de zaakvoerster is van Leemans Kredieten NV. Indien dit niet het geval zou zijn, is de Jury van oordeel dat dit een element vormt dat van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de ICC code.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spots (vakantie) niet meer te verspreiden.

Anderzijds, indien Mevrouw Leemans (zoals afgebeeld op de website) niet de zaakvoerster zou zijn van de Leemans Kredieten NV, heeft de Jury aan de adverteerder tevens verzocht om al zijn andere reclame dienaangaande te wijzigen (door verwijzing of afbeelding van Mevrouw Leemans te verwijderen), teneinde te vermijden dat de consumenten op dit vlak misleid zouden worden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee het niet eens te zijn met de beslissing, maar dat hij geen hoger beroep zal aantekenen.

Hij antwoordde dat de voorwaarden wel degelijk vermeld zijn (lening van meer dan 2500 euro) en dat er over het gemak en de snelheid helemaal niets terug te vinden is in de spots. Hij wees tevens op de dagdagelijkse sociale realiteit waarbij voor een groot deel van de bevolking “op reis gaan” een basisbehoefte is geworden, waarvoor er in de praktijk ook geleend wordt.

De adverteerder bevestigde dat de foto op de website wel degelijk de afbeelding is van de stichter mevrouw Leemans en dit geregistreerd werd als merk.

Hij bevestigde tevens dat de spots afgelopen zijn en niet meer gebruikt zullen worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LEEMANS KREDIETEN
Product/Dienst: Lening op afbetaling
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/09/2009