LEEMANS KREDIETEN – 01/04/2011

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat de volgende tekst horen:

Mevrouw: “Een BMW of 2CV, je krijgt altijd een tas cadeau.
Man: “Een groene wagen of liever ne roze, nieuw of tweedehands. Mevrouw Leemans zorgt voor de lening en geeft er nog een tas bovenop.
Mevrouw: “Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. Bel mij: 03/325 90 48.
Man: “of surf naar leemanskredieten.be. Let op! Geld lenen kost ook geld, maar misschien minder dan je dacht. Lening op afbetaling onder voorbehoud van aanvaarding van kredietgever Leemans kredieten, Herentalsebaan 145a te Deurne.”

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor Leemans kredieten zegt op het einde: "Let op, geld lenen kost ook geld, maar soms minder dan u denkt". De klager vindt het choquerend en verontrustend dat een bedrijf dat zich met hoge rentevoeten richt op de zwaksten in onze maatschappij het aandurft om na die standaardzin van "opgelet" toe te voegen dat het misschien toch niet zo duur is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclamespot gaat over kleine kredieten, vanaf 500 euro. Vanuit de overtuiging dat het beter is om kleine aankopen of kosten te financieren met een lening op afbetaling (LOA) dan met nog eens een extra kredietkaartje in de supermarkt.

Bij een LOA weet je op voorhand wat je betaalt, wanneer het begint en wanneer het stopt. Je betaalt ook elke maand een groter wordend stuk kapitaal, en neemt niets meer terug op, waardoor je in totaal minder intrest betaalt dan bij een kredietopening.

De spot werd ook geschreven vanuit de filosofie dat je bij kleine kredieten, je niet moet blindstaren op het jaarlijks kostenpercentage maar dat je moet kijken naar wat je effectief betaalt, en dat is dus “misschien minder dan je denkt”, en in ieder geval minder dan bij een kredietopening.

Mbt de opmerking aangaande het zich richten tot de zwaksten in onze maatschappij, merkte hij op dat de zwaksten namelijk door heel andere spelers bediend met de bovenvermelde kredietkaarten.

Hij benadrukte dat hij zich op een breed publiek richt en dat indien hij zijn tarieven vergelijkt met die van de banken, hij opmerkt dat die tegenwoordig niet zo ver meer uit mekaar liggen. Nochtans beschikt deze bank aan de ene kant over goedkoper geld en aan de andere kant verkoopt ze ook meerdere producten aan dezelfde klant.

Als men dan nog in overweging neemt dat de bankier zijn klant veel beter kent doordat hij op diens zichtrekening perfect kan zien wat er juist binnenkomt en buitengaat, mag men veronderstellen dat bij de adverteerder het risico hoger ligt en de prijs ook iets duurder kan zijn, gezien hij dit risico moet afdekken met een verzekeraar.

De adverteerder deelde tevens mee dat de spot al in november 2010 in de ether zat, of dus een maand voordat de wettelijke vermelding verplicht werd en dat hij dus meer dan in orde is met de nieuwe wetgeving.

Hij merkte op dat men dit achtervoegsel ook als een klein protest mag interpreteren tegen alweer de zoveelste wetgevende betutteling, die net zoals al te veel vorige pogingen naar zijn persoonlijke mening niemand zal weerhouden om een krediet aan te gaan.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame in kwestie en zij zich niet uitspreekt met betrekking tot de aangeboden producten/ diensten.

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een lening op afbetaling aanprijst bij Leemans Kredieten (+ tas) en op het einde van het spotje het volgende vermeld wordt: “Let op, geld lenen kost ook geld, maar misschien minder dan je dacht”.

De boodschap “Let op, geld lenen kost ook geld”, is een wettelijke verplichting op basis van art. 6 van de wet van 13 juni 2010 op het consumentenkrediet.

De Jury is van oordeel dat door een achtervoegsel “(maar misschien minder dan je dacht”) te plaatsen achter deze wettelijk verplichte boodschap, de doelstelling van de wet hiermee ontkracht wordt, hetgeen derhalve strijdig is met de letter en de geest van deze wet.

Gelet op voorgaande heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om dit achtervoegsel te verwijderen uit zijn radiospot en bij gebreke daaraan deze niet meer uit te zenden.

De Jury heeft tevens de aandacht gevestigd op het feit dat het aanbieden van een tas bij een lening, een gezamenlijk aanbod uitmaakt. Elk gezamenlijk aanbod, waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, is verboden, tenzij het zou gaan om één van de uitzonderingen voorzien in art. 72 §2 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de spot met achtervoegsel niet meer wordt uitgezonden en dat de tas voldeed aan de voorwaarden van het gezamenlijk aanbod.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LEEMANS KREDIETEN
Product/Dienst: Lening
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/04/2011