LEE COOPER – 28/09/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de rugzijde van drie mannen in jeans, voor urinoirs in de vorm van een vrouwenmond. Ze kijken elkaar lachend aan.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame erg oneerbiedig ten opzichte van vrouwen. Hij benadrukt de duidelijke seksistische connotatie (urinoirs die exclusief voorbehouden zijn voor toiletten voor mannen, die de anatomische vorm van een vrouwenmond nabootsen). Hij vindt eveneens de “vondst” van de vormgever (en, terzelfdertijd, de reclameman) walgelijk door de expliciete en impliciete boodschap die ze bevat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het zeker niet zijn bedoeling was om denigrerend te doen ten aanzien van vrouwen, want zijn jeansbroeken worden door veel vrouwen gedragen.

Hij zag deze advertentie met een zekere kwinkslag, een paar stoere jongens die plezier maken terwijl ze in de toiletten van de mannen staan. De urinoirs zijn rood, wat de kleur is van zijn logo.

Hij wijst er ook op dat deze visual bijna uitsluitend in de verticale versie wordt gebruikt. Daar is enkel het onderste gedeelte van de urinoirs te zien, zodat hun vorm niet herkenbaar is als zijnde een vrouwenmond, en is er zeker niets respectloos ten aanzien van vrouwen. Het is enkel in het betrokken magazine, waar hij een dubbele pagina had, dat hij verplicht was om de horizontale versie te gebruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op een advertentie die de rugzijde toont van drie mannen in jeans voor urinoirs in de vorm van een vrouwenmond.

De Jury is van mening dat het hier gaat om een instrumentalisering van de vrouw als seksueel object en dat de reclame van aard is om de vrouw te denigreren.

De Jury is eveneens van mening dat de advertentie in kwestie een beeld van de vrouw verspreidt dat in strijd is met het fatsoen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie in strijd is met punt 2 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikels 2 en 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de afbeelding in kwestie niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: LEE COOPER
Product/Dienst: Jeans
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  28/09/2015