LEATHERPRIDE BELGIUM – 13/04/2016

Beschrijving van de reclame

De reclame voor het “Darklands Gay Fetish Festival 2017” toont een in plasticfolie gewikkelde man in onderbroek aan een kruis, met daarbij de tekst “Worship your religion”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is voor de klager als christen aanstootgevend, aangezien het symbool van Christus op het kruis wansmakelijk wordt vervormd tot een fetisj-object. De inspiratie op het christelijk geloof wordt erkend door de slogan 'Worship your religion'. Het religieuze en het lijden worden in dit beeld gedegradeerd tot seksueel losbandig genot.
Hij heeft er geen enkel probleem mee dat homomannen een Leatherpride houden, maar de reclame die ook door andere personen dan de liefhebbers kan worden opgemerkt, moet rekening houden met dat bredere publiek, temeer daar men er zeker van mag zijn dat daar ook mensen bij zijn die erg gehecht zijn aan het beeld waarvan dit is afgeleid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de afbeelding het werk is van de Nederlandse kunstenaar en fotograaf René Zuiderveld in het kader van het project Zuiderburg. Het werk heeft een homo-erotische inslag en geeft de onmacht weer van iemand die gemummificeerd is. De kunstenaar tracht met zijn werken steevast de onmacht en ongelijkheid aan te kaarten die menig mens ervaart vanuit diverse hoeken, zijnde politiek, samenleving, geloof, natuur, psyche, etc.

Hij vond dit een zeer gepast beeld om zijn boodschap uit te dragen naar zijn doelpubliek. Hij richt zich immers op homomannen met interesse voor onder meer bondage, enz., waarbij het spel van macht en onmacht centraal staat. Het kruis is een gekend stuk meubilair in menig playroom.

Ieder jaar heeft de adverteerder een specifiek thema, dit jaar zal dat een zekere ‘religie’ zijn. Vandaar de slogan ‘Worship your religion’. De dubbelzinnigheid hierin is dat hij eigenlijk net niet focust op religie zoals de meeste mensen dat kennen. De focus ligt op de intense beleving die veel bdsm-liefhebbers ervaren. Een levensstijl die men aanbidt, volgt, als ware het een religie. De kunstenaar zal exposeren op het evenement en een lezing geven over zijn werk. Hij heeft afgelopen editie van het evenement dit werk reeds kunnen tonen aan de bezoekers en de reacties waren zeer lovend.

De reclame die de adverteerder voert is zeer gericht en verloopt enkel via de kanalen die rechtstreeks op zijn doelpubliek gericht zijn. De reguliere media en kanalen worden door hem niet gebruikt. Men moet er quasi naar gaan zoeken om het te vinden. Voorbeelden waar een extern medium (zoals de website waarnaar de klager verwijst) dit oppikt zijn echter mogelijk.

Hoe dan ook lijkt het de adverteerder niet echt ‘België anno 2016’ om aanstoot te nemen aan een dergelijk kunstzinnig beeld dat bovendien enkel met een specifieke doelgroep gedeeld wordt. De symboliek van het kruis wordt niet enkel in het katholicisme gebruikt maar ook in andere levensstromingen, in dit geval de bdsm-wereld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding in kwestie zoals deze voorkomt op de Facebookpagina van de adverteerder waarop het evenement “Darklands” wordt aangekondigd.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het een kunstwerk van de Nederlandse fotograaf René Zuiderveld betreft waarmee beoogd wordt te verwijzen naar de homo-erotische bdsm leefwereld waarbinnen het aangekondigde evenement kadert, en dat de kunstenaar op het evenement zal exposeren en een lezing zal geven over zijn werk.

De Jury is van mening dat de afbeelding in kwestie aldus verband houdt met het thema van het aangekondigde evenement, eerder dan te verwijzen naar een specifieke religie.

De Jury heeft er bovendien ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de reclame in kwestie slechts op het specifieke doelpubliek gericht wordt en niet verspreid wordt via reguliere media en kanalen.

Rekening houdend met deze gehele context, is de Jury van mening dat de reclame niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om een specifieke religieuze overtuiging te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LEATHERPRIDE BELGIUM
Product/Dienst: Darklands Gay Fetish Festival 2017
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/04/2016