LE JOURNAL DES ENFANTS – 19/12/2006

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen een vader en zijn 2 zonen : Eerste zoon : « Papa tu peux m'expliquer le conflit du Moyen Orient pour mon interro ? » Papa : « Euh, alors, euh ils s'entendent plus depuis longtemps et euh ». Tweede zoon : « Allez papa, je vais encore te prêter mon Journal des Enfants. Mais tu sais je ne serai pas toujours là pour tout expliquer à ta place ».
Vrouwenstem : « Le Journal des Enfants. L'hebdomadaire des 8-12 ans avec des mots simples. Il leur explique toute l'actualité. Envie de découvrir le Journal des Enfants ? Consultez dès à présent le site www.lejournaldesenfants.be et découvrez nos offres spéciales fêtes.
Le Journal des Enfants, le journal qui fait grandir vos enfants ». Tweede zoon : « Et je trouve que c'est un super cadeau pour Noël ».

Motivering van de klacht(en)

In deze reclame hoort men een kind die zijn vader ter hulp snelt bij het antwoorden op een vraag die door een ander kind wordt gesteld. Zulke reclame draait de rollen en functies in de familiekring om. Dit fenomeen noemt men “parentification” in de sociaal-educatieve psychologie en de gevolgen zijn veelbetekenend.
Deze reclame doet afbreuk aan de menselijke waardigheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat de doelstelling van deze reclame erin bestaat om aan ouders te tonen dat “Le Journal des Enfants” een dagblad is dat duidelijke en volledige informatie geeft aan kinderen en hen toelaat om zelfs gevoelige onderwerpen te begrijpen zoals o.a. het conflict in het Midden-Oosten.
“Le Journal des Enfants” neemt aan dat het kind zijn geest zal openstellen tegenover de wereld die hem omringt en hem toelaat bepaalde gesprekken of onderwerpen te volgen die handelen over deze informatie. Deze reclame is maar een knipoog van het kind naar zijn papa toe teneinde hem te zeggen dat hij dankzij zijn weekblad ook sommige ingewikkelde informatie op een eenvoudige manier en in zijn woorden kan uitleggen. Volgens de adverteerder doet deze reclame geen afbreuk aan het ouderlijk gezag, maar zet aan tot debat, gedachtewisseling tussen ouders en kinderen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze spot niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door de gemiddelde consument als zijnde een omkering van de rollen en functies in de familiekring. Zij is namelijk de mening toegedaan dat het duidelijk de bedoeling van deze spot is om de boodschap over te brengen dat dit product aan kinderen toelaat om ingewikkelde problemen en onderwerpen te begrijpen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: LE JOURNAL DES ENFANTS
Product/Dienst: Le Journal des Enfants
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/12/2006