LAURENT-PERRIER – 21/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “Zichzelf zijn is een kunst” toont een witte roos met een etiket van “Laurent-Perrier”. Rechts van de roos wordt een fles van het merk afgebeeld met daaronder het logo van Laurent-Perrier (Depuis 1812 Since – Laurent-Perrier – Champagne). Tekst onderaan : "Rosé Brut par Jean-Baptiste Huynh."

Een advertentie met als slogan “Zichzelf zijn is een kunst” toont een witte tulp met een etiket van “Laurent-Perrier”. Rechts van de tulp wordt een fles van het merk afgebeeld met daaronder het logo van Laurent-Perrier (Depuis 1812 Since – Laurent-Perrier – Champagne). Tekst onderaan : “Brut L-P par Jean-Baptiste Huynh".

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan ontbreekt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld wordt en deze advertenties derhalve strijdig zijn met het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zijn reclame te wijzigen door de educatieve slogan te vermelden zoals voorzien in het convenant inzake gedrag en reclame voor alcoholhoudende dranken en bij gebreke daaraan deze advertenties niet meer te verspreiden.
Bij gebreke aan positief antwoord van de adverteerder om zijn advertenties in kwestie aan te passen, heeft de Jury overeenkomstig art. 16 van haar reglement aan de media de aanbeveling gericht om deze reclame van Laurent-Perrier te weigeren indien deze niet voorzien is van de educatieve slogan.

De advocaat van Laurent-Perrier liet gelden dat zijn cliënt geen lid is van de Belgische Federatie Wijn en Gedistilleerd die het convenant ondertekend heeft en zijn client derhalve niet gebonden is door dit convenant. Hij bevestigde dat Laurent-Perrier de slogan wil blijven gebruiken op een vrijwillige basis en naar eigen goeddunken, dit vanuit de bekommernis dat een eventuele vergetelheid mbt de slogan niet zou aanzien worden als een contractuele tekortkoming die zou leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen of tot andere sancties. Hij benadrukte dat Laurent-Perrier de slogan vermeldt in het merendeel van zijn reclameboodschappen en het nut ervan tav het publiek erkent.

Adverteerder: LAURENT-PERRIER
Product/Dienst: Champagne
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  21/12/2006