LAURENT-PERRIER – 15/02/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “L'art d'être soi-même.” toont een lange, witte lelie waarrond een lint gedrapeerd is met de tekst “Laurent – Perrier”. Rechts van de lelie wordt een fles van het merk afgebeeld met daaronder het logo van Laurent Perrier (Depuis 1812 since – Laurent-Perrier – Champagne). Tekst onderaan: “Grand Siècle par Jean-Baptiste Huynh”.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan ontbreekt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld wordt en deze reclame derhalve strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken. Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de advertentie in kwestie te wijzigen door de educatieve slogan te vermelden zoals voorzien door het voorvermeld convenant en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden. De adverteerder heeft bevestigd dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven.

Adverteerder: LAURENT-PERRIER
Product/Dienst: Champagne
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  15/02/2006