LAPPERRE/HET LAATSTE NIEUWS – 15/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie bestaande uit 2 delen toont links een traditionele reclamepresentie en rechts een tekst die als een persartikel kan gepercipieerd worden. Beide delen staan onder 1 lijn, maar er wordt nergens expliciet vermeld dat het om reclame gaat.

Motivering van de klacht(en)

De Jury stelt de vraag of deze presentatie wel beantwoordt aan art. 23,5 WHPC en art. 12 IKK code.

Standpunt van de adverteerder

De regie van het dagblad liet gelden dat deze reclame nooit een onderwerp van discussie is geweest. Hij bevestigde tevens dat om eventuele verwarring tussen reclame en persartikel te vermijden, hij bereid is om er “advertentie” boven te plaatsen.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury de mening toegedaan dat om ieder risico op verwarring uit te sluiten, het aangewezen is een vermelding aan te brengen zodoende dat het duidelijk wordt dat het om reclame gaat. Op basis van art. 23,5°WHPC en art. 12 IKK code heeft zij de aanbeveling gedaan om deze reclame in dit opzicht te wijzigen.

Gevolg

De regie bevestigde dat hij er nauwlettend op zou toezien dat de vermelding “advertentie” bovenaan wordt geplaatst. Haar aandacht werd gevestigd op het feit dat art. 23,5° verplicht om de vermelding “reclame” te gebruiken.

Adverteerder: LAPPERRE/HET LAATSTE NIEUWS
Product/Dienst: Hoorapparaten
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  15/11/2004