LAND ROVER – 30/05/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : “Doe meer aan sport” toont een auto van het merk op een strand.

Motivering van de klacht(en)

In tijden van toenemende obesitas en de adviezen om gezond te gaan leven en veel te sporten, is deze reclame ongepast.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij steeds een beroep doet op een ervaren internationaal reclamebureau dat de opdracht heeft om op een ethisch verantwoorde wijze leuke en aantrekkelijke boodschappen te ontwikkelen voor de verschillende Land Rover producten. De headline "Doe meer aan sport" verwijst naar de naam van het model Range Rover SPORT. Hij stelde dat het merk Land Rover een positieve ingesteldheid heeft, een avonturenimago heeft en tal van actieve en gezonde klanten telt en geen enkele intentie heeft om een negatief standpunt in te nemen, wat trouwens niet overeen zou komen met de merkwaarden van Land Rover.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de slogan “Doe meer aan sport” verwijst naar het afgebeelde model, zijnde de Range Rover Sport. Zij is van oordeel dat het duidelijk is dat het om een knipoog gaat en deze reclame niet van aard is om verkeerd begrepen te worden. Zij bevat geen aansporing tot een passieve levensstijl of ongezonde leefgewoonten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Met betrekking tot de vermeldingen die verticaal op de affiche werden geplaatst, heeft de Jury opgemerkt dat haar eerdere aanbevelingen, alsook de voorschriften van het KB. van 05.09.2001 (vermelding brandstofverbruik en CO2-uitstoot) in acht werden genomen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Range Rover Sport
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/05/2007