LAND ROVER – 28/06/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Verfijnde ophanging. Om bochten te nemen zonder zeeziek te worden” toont het voertuig dat, tegen een achtergrond van palmbomen en houten hutten, langs de kustlijn door de zee rijdt. De tekst beschrijft de speciale systemen voor optimale grip op steile afdalingen, actieve controle van het bochtenwerk en elektronische controle van de trekkracht.

Motivering van de klacht(en)

Zelfs in een exotische omgeving wordt het getoonde gedrag beschouwd als schadelijk voor de natuur. De boodschap gebaseerd op het thema “ga overal, het is mogelijk”, kan ook bij ons worden toegepast.

Jurybeslissing

Overwegende dat de advertentie een wagen toont die aan de rand van de zee rijdt waar dit conform de regels inzake milieubescherming niet is toegelaten, heeft de Jury geoordeeld dat de advertentie strijdig is met art. 9 van de Febiac code. Zij deed de adverteerder de aanbeveling deze niet meer in haar huidige vorm te verspreiden. De adverteerder liet gelden dat de vermelding “Land Rover beveelt een verantwoord rijgedrag aan” in de advertentie staat en dat conform art. 3 van de Febiac code een plaats die niet tot het wegennet behoort mag worden afgebeeld op voorwaarde dat duidelijk blijkt dat deze niet toegankelijk is voor gewone weggebruikers, wat hier zeker het geval is want het betreft duidelijk niet de Belgische kust. Evenmin is de tekst een uitnodiging om buiten de weg te rijden waar dat niet toegelaten is. De Jury was van oordeel dat art. 9 primeert over art. 3 van de code en beide bepalingen overigens een andere finaliteit hebben. Rekening houdend met het feit dat de Belgische consument de boodschap kan opvatten als banaliserend of aanzettend tot een gedrag dat in het algemeen en bij gewoon gebruik van het voertuig niet toegelaten is, heeft de Jury haar aanbeveling bevestigd.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de advertentie niet meer zal verschijnen.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Land Rover
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/06/2000