LAND ROVER – 23/05/2017

Beschrijving van de reclame

De reclame toont het voertuig in kwestie terwijl het over een grote wateroppervlakte rijdt. Daaronder de vermeldingen “Foto genomen in Zekreet, Qatar waar dit type gebruik van het voertuig is toegelaten.” en “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat het voorgestelde voertuig rijdt in een gevoelige natuurlijke omgeving die duidelijk niet tot het wegennet behoort en waar het rijverkeer in België strikt verboden is om redenen van veiligheid en bescherming van het milieu. Volgens hem spoort de reclame dus aan tot onverantwoord gedrag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gebruikte campagnebeeld het internationale beeld is dat wereldwijd ingezet wordt voor de lancering van de All-New Discovery. Volgens hem is dit zeker geen foto waarvan gedacht kan worden dat die in België genomen zou zijn. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, voegde hij onderaan de affiche de zin toe: “Foto genomen in Zekreet, Qatar waar dit type gebruik van het voertuig is toegelaten.”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het voertuig in kwestie toont terwijl het over een grote wateroppervlakte rijdt, met daaronder de vermeldingen “Foto genomen in Zekreet, Qatar waar dit type gebruik van het voertuig is toegelaten.” en “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.”.

Rekening houdend met de visuele en tekstuele elementen van de reclame, is de Jury van oordeel dat deze laatste in overeenstemming is met artikel 4 van de Febiac Code dat ondere bepaalde voorwaarden toestaat dat de reclame een plaats die duidelijk niet tot het wegennet behoort afbeeldt om de eigenschappen van een voertuig voor te stellen.

Bovendien is de Jury van oordeel dat de reclame niet aanspoort tot buitensporig gedrag dat schadelijk is voor het milieu.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: All-New Discovery
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2017