LAND ROVER – 16/07/2002

Beschrijving van de reclame

Met als headline : “Freelander met gratis airco tijdens de hele zomer”, toont de advertentie het stuur en dashboard van de wagen evenals een hand die met een ijskrabber het ijs van de voorruit verwijdert. Doorheen het vrijgemaakte gedeelte ziet men een gebouw en blauwe lucht. Baseline : “Freelander. Gratis airconditioning op elke wagen ten laatste geleverd op 30 september 2002”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want na aankoop van een Freelander eind april die voor 30 september zou geleverd worden deelden de leverancier en invoerder mee dat de promotie enkel zou gelden vanaf de datum dat de advertentie voor het eerst verschenen is en enkel zou gelden voor stockwagens.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de actie gestart is vanaf het ogenblik van het verschijnen van de eerste publiciteit (1/6/2002) en dat ieder voertuig dat verkocht werd voor die datum niet in aanmerking komt voor deze actie. Hij bevestigde dat de actie voor alle voertuigen geldt, stockwagen of niet. De Jury was de mening toegedaan dat deze advertentie dubbelzinnig is en het risico in zich draagt om de consument te misleiden. De advertentie laat geloven dat iedere consument die een Freelander koopt tijdens de zomer, automatisch van dit aanbod zal genieten als zijn wagen voor 30 september 2002 geleverd wordt.

Jurybeslissing

Daar de adverteerder geen vaste datum van levering garandeert en rekening houdend met wat gebruikelijk is in de automobielsector, is dit aanbod onderworpen aan een potestatieve voorwaarde die juridisch gezien de verplichting tot uitvoering van de bestelling nietig maakt daar de levering van de adverteerder afhangt. De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan om de advertentie in kwestie te wijzigen teneinde iedere dubbelzinnigheid te weren en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden. Daar de adverteerder bevestigde dat de actie zowel voor stockwagens als voor niet-stockwagens geldt, meent de Jury dat de advertentie duidelijker zou zijn indien hij bijvoorbeeld het woord ‘besteld” ipv “geleverd” zou gebruiken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat deze advertentie niet meer zal worden verspreid en dat iedere nieuwe uitgave ervan zal gewijzigd worden zoals vooropgesteld door de Jury.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Freelander
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/07/2002