LAND ROVER – 08/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “L’aventure dans un emballage de luxe» toont een wagen van het merk, met daaronder een verklarende uitleg mbt voertuig in kwestie.

Vermelding brandstofverbruik en CO2.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.
 

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de lettergrootte van vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de advertentie in kwestie (188 mm x 128 mm) 1,7 mm bedraagt en derhalve groter is dan hetgeen vooropgesteld wordt in art. 5 van de Febiac code (1,5 mm).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Freelander
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/10/2008