LAND ROVER – 03/02/2003

Beschrijving van de reclame

Met als titel “3x3 jaar zorgeloos rijplezier”, toont een advertentie vier 4x4 voertuigen van het merk op een plein met een wit/zwart gestreepte ondergrond en te midden daarvan bevindt zich een monument. In de rechter bovenhoek staat in kleine lettertjes : “Land Rover beveelt een verantwoord rijgedrag aan. www.landrover.be”. Onder de afbeelding worden na de vermelding : “Exclusieve salonvoorwaarden bij uw Land Rover verdeler”, enkele voorwaarden weergegeven.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont voertuigen die duidelijk geparkeerd staan op een plaats die voorbehouden is aan voetgangers. De ondergrond die grote witte lijnen vertoont doet denken aan een voetpad en in het bijzonder aan het visueel van de week van de mobiliteit. Men kan zich vragen stellen bij de zin in de rechter bovenhoek

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de foto genomen werd met voorafgaandelijke toestemming en dat deze plaats uitgekozen werd om artistieke, moderne redenen en zonder enig verband met een voetgangerszone.

Jurybeslissing

De Jury heeft in eerste instantie onderzocht of de afbeelding kon beschouwd worden als zijnde een toepassing van art. 3 van de Febiac code, maar zij heeft moeten vaststellen dat de voorwaarden van dit art. 3 niet vervuld waren, m.n. dat het bijzonder karakter van de plaats ondubbelzinnig wordt weergegeven, namelijk dat zij ontoegankelijk is voor gewone weggebruikers. Bij gebrek aan duidelijke indicaties aangaande de plaats in kwestie, was de Jury van oordeel dat het visueel van deze boodschap kan aanzien worden als plaats die voorbehouden is voor voetgangers : een plein met uitzicht en in het midden een monument. Bovendien verbiedt art. 5 van de Febiac-code iedere reclame die een gedrag beschrijft of weergeeft waarbij de verkeersregels of veiligheidsvoorschriften worden overtreden.
Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden en om in de toekomst deze 2 artikels van de Febiac code niet meer uit het oog te verliezen.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de campagne beëindigd werd en dat hij in de toekomst rekening zal houden met de Febiac-code.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Gamma Land Rover
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2003