LAND ROVER – 01/02/2006

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een man die op reis is en tegen zichzelf praat.
Man : “Aaaah. Ce lodge doit être l'un des plus luxueux au monde. Une plage de sable blanc, une vue imprenable sur la baie. Quand je pense que se suis ici grâce au Land Rover que j'ai acheté en profitant de conditions exceptionnelles, … Tout est parfait.”
Vervolgens stelt een vrouw met een Aziatisch accent hem de volgende vraag : “Monsieur, excusez-moi. Vous êtes prêt pour votre massage ?”
Man : “Plus que parfait.”
Vrouwenstem : “Découvrez dès maintenant chez votre distributeur Land Rover les Premium Pack Freelander comprenant un GPS portable Sony, et profitez avant fin janvier d'un avantage client allant jusqu'à 3700 euro.”

Motivering van de klacht(en)

Deze spot eindigt met de stem van een jong Aziatisch meisje dat een massage voorstelt. Het is onaanvaardbaar om dergelijke uitlatingen die duidelijk verwijzen naar het sekstoerisme te banaliseren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij steeds waakt over de kwaliteit, de ernst en de deontologie omtrent ethische reclame en dat hij daarin wordt bijgestaan door zijn reclamebureau. De spot in kwestie heeft de bedoeling om het avontuurlijke karakter van Land Rover te onderstrepen, vandaar het concept van verre reizen, exotische bestemmingen en klasse hotels teneinde het imago van Land Rover te ondersteunen. Luxe, genieten, uitrusten, zijn daarbij ingrediënten die tot ieders verbeelding spreken en de verwijzing naar een massage heeft dan ook enkel de bedoeling om deze leefwereld verder uit te beelden. De dame in kwestie is een dame van respectabele leeftijd en het is nooit de bedoeling geweest om nog maar te insinueren dat er een jong Aziatisch meisje betrokken zou zijn om het verhaal kracht te geven. De vraag betreffende de massage wordt in de spot op een normale manier gesteld en is geenszins denigrerend bedoeld.
Tenslotte deelde hij mee dat deze campagne gestopt is en deze radiospot voorlopig niet langer uitgezonden wordt in België.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze radiospot onderzocht en zij is van oordeel dat deze geen obscene of seksuele elementen bevat. Haar inziens doet deze verwijzing naar een massage geenszins noodzakelijk denken aan sekstoerisme. Zij is dan ook van oordeel dat deze spot niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren en evenmin enige aanzetting bevat tot afkeurenswaardig of laakbaar gedrag. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Freelander
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2006