LANAFORM – 06/03/2000

Beschrijving van de reclame

In de reclame voor anti-rimpelpatches op basis van vitamine C wordt de “nieuwe efficiënte methode tegen rimpels en kraaienpootjes” voorgesteld, door de beschrijving van de transdermische diffusie-procedure die natuurlijke anti-oxydanten op de meest efficiënte wijze verspreiden tijdens de slaap. De vitamine C penetreert de natuurlijke structuur van de huid en zet ook de transdermische diffusie-procedure op gang. De huid wordt jonger.

Motivering van de klacht(en)

Om rechtvaardig te zijn t.o.v. gelijkaardige dossiers, acht men het nodig om de waarachtigheid van de beweringen na te gaan.

Jurybeslissing

Nadat de Jury om bewijsvoering had verzocht, heeft de adverteerder een verklaring van de fabrikant en de resultaten van een onderzoek, verricht in de V.S., meegedeeld.
Aangezien het onderzoek slechts een begin van bewijs vormt en uitdrukkelijk is vermeld dat verder onderzoek moet worden verricht vooraleer definitieve conclusies te trekken, heeft de Jury de adverteerder verzocht de resultaten van het bijkomend onderzoek mee te delen.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de resultaten nog niet beschikbaar zijn en de advertenties geschorst zijn. Mocht na ontvangst van de resultaten de campagne worden voortgezet, dan zal opnieuw contact worden genomen met de Jury.

Adverteerder: LANAFORM
Product/Dienst: Vita Patch
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  06/03/2000