LANA – 16/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt “- de CO2”, “+ de conditions”, toont vier auto’s van Fiat en vermeldt vervolgens “conditions prolongées jusqu’au 28 février”. Onderaan, in kleine letters: “Offres uniquement valables dans le réseau participant, réservées aux particuliers, valable jusqu’au 31/01/2011”.

Motivering van de klacht(en)

Een reclame voor Fiat vermeldt « - de CO2 », « + de conditions », toont vier auto’s van Fiat en vermeldt vervolgens « conditions prolongées jusqu’au 28 février ».
De verkoopsvoorwaarden staan uitgelegd in een kleine tekst onderaan de reclame: “Offres uniquement valables dans le réseau participant, réservées aux particuliers, valable jusqu’au 31/01/2011”.Het feit dat twee tegenstrijdige boodschappen opgenomen zijn in dezelfde reclame zorgt voor verwarring bij de consument en misleidt hem zelfs omdat het lijkt dat het aanbod niet meer geldig is op het moment dat de reclame in kwestie verschenen is.
Deze reclame is dus in strijd met artikel 94 van de wet betreffende handelspraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de fout bij de importeur ligt. De advertenties werden herwerkt voor de maand februari en het reclamebureau is vergeten van de geldigheidsdata te veranderen.
De adverteerder deelde eveneens mee dat de advertentie gecorrigeerd werd van zodra hij hierover geïnformeerd was.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vier auto’s van Fiat toont en in grote letters vermeldt « conditions prolongées jusqu’au 28 février », datum die niet overeenkomt met de datum die in kleine letters vermeld wordt onderaan de advertentie: “Offres uniquement valables dans le réseau participant, réservées aux particuliers, valable jusqu’au 31/01/2011”.

Op basis van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat het om een fout gaat.

De Jury is van mening dat deze advertentie niet van aard is om de consument te misleiden met betrekking tot de voorwaarden van het aanbod omdat de vermelding in grote letters, die de aandacht trekt van de consument, een juiste datum vermeldt.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder de advertentie gecorrigeerd heeft van zodra hij geïnformeerd was over de fout.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LANA
Product/Dienst: Fiat
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/02/2011