LAMPIRIS – 28/03/2013

Beschrijving van de reclame

In de radiospot hoort men onder meer:
Mannenstem: “Ik heb de prijzen vergeleken via de tabel van de CREG en daar kwam Lampiris er ’t beste uit.”.
Voice-over: “Onze reclame daar zorgen onze klanten voor”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager beweert deze reclamespot dat de adverteerder als goedkoopste uit de bus komt op de site van de CREG terwijl dit helemaal niet het geval is. Dit is oneerlijke en bedrieglijke reclame; bovendien wordt hier ook de credibiliteit van de CREG aangevallen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat elke spot ongeveer drie echte getuigenissen van klanten bevat. Deze getuigen hebben vrijwillig het relaas gedaan van hun goede ervaring als klant. Ze illustreren aan de hand van concrete voorbeelden hun tevredenheid wat betreft de producten en de kwaliteit van de adverteerder. Met deze voorbeelden illustreren de klanten de waarden van de adverteerder: lokaal, menselijk, groen, transparant en eenvoudige tarieven.
In de aangeklaagde spot zegt de klant die geïnterviewd wordt helemaal niet dat Lampiris de goedkoopste is maar wel dat Lampiris de beste is voor hem.
De geïnterviewde verwijst niet naar de notie van prijzen maar wel naar zijn algemene waardering van de producten en diensten van de adverteerder als energieleverancier. De geïnterviewde klant verwijst naar de website van de CREG. Op deze website kunnen consumenten geen gepersonaliseerde vergelijking maken van de verschillende leveranciers maar worden ze doorverwezen naar de verschillende regionale regulatoren. Elke regionale regulator heeft een informaticatool ontwikkeld die de consumenten de mogelijkheid biedt om een vergelijking tussen de verschillende leveranciers te bekomen die rekening houdt met het verbruiksprofiel van de klant.
Bovendien hebben de regionale regulatoren begrepen dat consumenten niet enkel geïnteresseerd zijn in de prijs maar ook ook in andere elementen zoals de klantenservice of de herkomst van de geleverde elektriciteit.
Als een klant aangeeft dat Lampiris voor hem de beste keuze is dan prijst hij de verdiensten van Lampiris wat betreft de elementen die de regulatoren evalueren en die voor hem het belangrijkste zijn.
Nu blijkt uit de analyse van de verschillende vergelijkingstools van de regionale regulatoren dat bepaalde producten van de adverteerder de goedkoopste op de markt zijn, dat hij 100% groene energie levert en dat zijn diensten kwaliteitsvol zijn en goed gerangschikt in de vergelijkingen qua dienstverlening (in functie van prestatie-indicatoren).
In deze omstandigheden is het helemaal niet misleidend van de klant-getuige om aan te geven dat Lampiris de beste leverancier is voor hem.
Tot slot deelde de adverteerder mee dat hij niet van plan is om deze spot opnieuw uit te zenden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat er nergens in de reclame wordt beweerd dat Lampiris “de goedkoopste” is.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot het woord geeft aan verscheidene klanten, waaronder één die zijn persoonlijke ervaring op het vlak van het vergelijken van prijzen meedeelt en die van oordeel is dat Lampiris de beste keuze is in zijn geval.

De Jury is van mening dat men duidelijk begrijpt dat het hier om een persoonlijke getuigenis gaat (met name dankzij de voice-over “Onze reclame daar zorgen onze klanten voor”).

De Jury is eveneens van mening dat de gemiddelde consument weet dat verscheidene gegevens en persoonlijke parameters een rol spelen bij het bepalen van de energieprijs.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat het gebruik van de waardering die door de klant wordt gegeven in de reclame niet aanzien zal worden als een bewering dat de adverteerder de meest voordelige is in alle gevallen. De Jury is derhalve van oordeel dat deze persoonlijke getuigenis geen absoluut karakter heeft en dat de reclame niet van aard is om de consument op dit punt te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAMPIRIS
Product/Dienst: Energie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/03/2013