LAGO CLUB GENT – 15/02/2023

Beschrijving van de reclame

De betrokken gesponsorde Facebookpost bevat een foto van een zwembad waarin mensen oefeningen aan het doen zijn, met daarbij de tekst:
“Fit en gezond in 2023?! Wij zoeken 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport!
Persoonlijke begeleiding en coaching
Fit en slank in 12 weken
Gepersonaliseerd fitnessplan op maat
Combineer je beweegprogramma met aquasport
Vraag vrijblijvend meer informatie aan.”.

De reclame op de landingspagina van de website vermeldt onder meer bovenaan, in zwarte letters in een gele rechthoek, de tekst: “Let op! Beperkt aantal deelnemers” en een teller met “Aantal beschikbare plaatsen: […] / 100”, en verder op de pagina de volgende tekst:
“START NU MET SCHITTEREN!
GEZOCHT! 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport.
2 keer per week bewegen
Pre- en post lichaamsanalyse
Persoonlijke begeleiding en coaching
Regelmatige conditietests
Professionele trainers
Gepersonaliseerd fitnessplan op maat
Combineer je beweegprogramma met aquasport
Fit en slank in 12 weken”, met daarbij een knop “Ja, ik wil alle startinformatie”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster wekt de campagne de indruk dat het een gratis programma betreft door de termen ‘gezocht’ en ‘testpersonen’ te gebruiken. Verder wordt er ook ingespeeld op urgentie door het aantal beschikbare plaatsen weer te geven. Op de website worden geen prijzen voor dit specifieke programma vermeld, maar na contactname krijgt men een folder waaruit blijkt dat die 12 weken aan 99.90 euro per maand aangeboden worden. Zij vindt dat de indruk gewekt wordt dat dit over een gratis programma gaat aangezien ze testpersonen zoeken en geen prijzen vermelden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij betrachtte om het algemene publiek mee te delen dat hij een uniek fitnessprogramma heeft ontwikkeld waarvan hij de meerwaarde ten aanzien van het potentieel geïnteresseerd fitnesspubliek objectief wil aantonen door met een vaste gelimiteerde deelnemerslijst een persoonlijk programma te doorlopen.
Hiervoor heeft hij zijn Start2Shine-campagne opgezet om zijn fitnessdiensten in globaliteit via Facebook te promoten en via een publieke oproep (‘gezocht!’) 100 deelnemers samen te brengen binnen het kader van een persoonlijk programma om op basis van de uiteindelijke resultaten zelf een objectief kader ter beschikking te hebben hetwelk een zo punctueel mogelijke informatie naar potentiële fitnessklanten kan ondersteunen. Deze marketingtechniek is volgens hem in de fitnesswereld vrij courant in de lage landen.
De adverteerder heeft geen weet van klachten over dergelijke marketingcampagnes en heeft het op geen enkele wijze bewust willen doen lijken alsof dit een gratis programma was. Hij voegde toe dat hij in zijn communicatie rond de campagne nergens heeft aangegeven dat deelname gratis zou (kunnen) zijn. Nergens staat inderdaad alleszins dat de aanbieding geen enkele verplichting zou inhouden en op dit punt heeft hij ook geenszins willen misleiden. De tarieven worden inderdaad altijd netjes toegelicht en de reclame op Facebook verwijst naar de promopagina op de website, alwaar er ook doorgeklikt kan worden naar de tarievenpagina. De folder met de tarieven maakt ook deel uit van de startinformatie die men kan opvragen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame op Facebook onder meer vermeldde “Wij zoeken 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport!”, met op de landingspagina op de website van de adverteerder bovenaan, in zwarte letters in een gele rechthoek, de tekst: “Let op! Beperkt aantal deelnemers” en een teller met “Aantal beschikbare plaatsen: […] / 100”, en verder op de pagina onder meer de volgende tekst: “GEZOCHT! 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport.”.

Zij heeft er zowel ingevolge de klacht als ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze reclame betrekking heeft op een betalend specifiek fitnessprogramma van 12 weken dat aan de deelnemers wordt aangerekend volgens de standaardtarieven.

De Jury is dienaangaande echter van mening dat de verschillende elementen van de betrokken reclame, met name het taalgebruik dat verwijst naar het zoeken van testpersonen, samen met de nadruk op het beperkt aantal plaatsen en de afwezigheid van een duidelijke verwijzing naar een te betalen prijs, er samen toe leiden dat in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de indruk wordt gewekt dat het hier om een gratis testprogramma zou gaan.

Dat de reclame hierbij niet uitdrukkelijk vermeldt dat het om een gratis aanbieding zonder enige verplichting zou gaan, zoals de adverteerder onder meer aanvoert in zijn reactie, is volgens de Jury niet van aard om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de aard en de draagwijdte van het gepromote aanbod, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: LAGO CLUB GENT
Product/Dienst: Start2Shine fitnessprogramma
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/02/2023