LADBROKES – 10/05/2023

Beschrijving van de reclame

De spot begint met de voice-over en de tekst “Sports betting?”.
Een man komt dan in beeld en praat in dialect, met als ondertitels: “Waar ik ga wedden? Bij Ladbrokes, uiteraard! Het is heel eenvoudig, en er zijn tal van agentschappen over heel België. En als ik geen goesting heb om buiten te gaan, wed ik online op de website. Vooruit! Laten we samen een gokje wagen.”.
Vervolgens ziet men het logo van de adverteerder in het groot en onderaan de vermelding “18 + Gok met mate”, met de voice-over: “Ladbrokes.be. En waar speel jij?”.
Een andere man komt in beeld en zegt: “Bij Ladbrokes!”.
Een vrouw komt in beeld en zegt: “Bij Ladbrokes, ket!”, met als ondertitel: “Bij Ladbrokes, jongeman!”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster zegt de laatste dame die in de reclame aan het woord is: “bij Ladbrokes, kids” (wordt ondertiteld als jongeman). Zij deelde mee dat het duidelijk is dat de reclame zich op jongeren richt, maar dat zij woorden als “jongeman” en “kids” toch echt met minderjarigen associeert, die bij haar weten niet mogen gokken. Zij weet niet of de reclame hiermee een regel overtreedt, maar vindt het in ieder geval smakeloos.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gaat om een eenvoudig misverstand. De vrouw in kwestie zegt niet “Bij Ladbrokes, kids”, maar “Bij Ladbrokes, ket”, een uitspraak in het dialect dat benadrukt wordt in de video. Hij voegde toe dat “ket” het equivalent van “mec” in het Frans is, dat zo’n woord uit het dialect vertalen of ondertitelen niet gemakkelijk is en dat hij geen ander woord gevonden heeft dat dicht bij “ket” ligt dan “jongeman”, een woord dat volgens hem niet gericht is op minderjarigen.
Hij deelde tevens mee dat de reclame bestaat in meerdere versies in verschillende Belgische regio’s gebruikmakend van de verschillende lokale dialecten. De uitdrukking “ket” die hier gebruikt werd is een bekende Brusselse uitdrukking en is afkomstig uit de reclame die opgenomen werd in Brussel.
Hij is derhalve van mening dat zijn reclame niet ongepast is en dat deze in ieder geval niet gericht is op minderjarigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er vooreerst nota van genomen dat de klacht verwijst naar het feit dat de laatste vrouw die praat in de reclame “bij Ladbrokes, kids” zou zeggen, met als ondertitel “jongeman”, terwijl zij heeft vastgesteld dat de vrouw in kwestie “bij Ladbrokes, ket” zegt.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er vervolgens nota van genomen dat er meerdere versies van de reclame bestaan in verschillende Belgische regio’s, met telkens een lokaal dialect, en dat in de bewuste reclame de bekende Brusselse uitdrukking “ket” wordt gebruikt en vertaald als “jongeman”.

In ieder geval is de Jury van mening dat de vormgeving van de tv-spot niet van aard is om minderjarigen te viseren.

Zij is tevens van mening dat, rekening houdend met het geheel van de reclame die niet op minderjarigen gericht is, de gebruikte woordenschat niet ongepast is.

In deze context is de Jury van oordeel dat de tv-spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt en zij heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LADBROKES
Product/Dienst: Kansspelen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/05/2023