LA LIBRE – 25/11/1999

Beschrijving van de reclame

Twee radiospots hebben betrekking op een samenwerkingsproject waarbij bedrijven aan jonge gediplomeerden de mogelijkheid bieden professionele ervaring te verwerven gedurende een stage van 1 maand in een bedrijf.
De eerste spot betreft een gesprek met een vrouwelijke kandidate aan wie wordt gevraagd of zij ervaring heeft. De kandidaat antwoordt : “Ja, er was eerst Paul dan Marc, Michel, Jacques…”.
In de tweede spot wordt aan een kandidaat gevraagd of hij flexibel is. De kandidaat antwoordt : “Ja, ik heb drie jaar yoga gedaan en kan zonder problemen mijn voet tot achter mijn oor brengen…”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als beledigend t.a.v. jongeren, seksistisch en verwijzend naar de “sofa-promotie” terwijl een staatssecretariaat strijdt tegen ongewenste intimiteiten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de actie jongeren rechtstreeks in contact brengt met bedrijven, wat bewijst dat ze als “klaar om in de maatschappij te functioneren” worden beschouwd. In de reclame is het beeld van de jongeren dit van een naïeve, een beetje verstrooide, dromerige persoon die naast de kwestie antwoordt, buiten professionele context.
De jonge vrouw die haar “persoonlijke ervaringen” meedeelt, reageert naïef en zonder de bedoeling haar potentiële werkgever te verleiden.
In het algemeen zijn de spots op een jong publiek gericht, die in staat zijn de reclame te ontcijferen en deze eerder als een knipoog en humoristisch zullen opvatten en niet als een kleinering.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren, gezien het humoristisch aspect en de zelfspot van de boodschappen van de campagne waarvan het geheel moet bekeken worden.

Adverteerder: LA LIBRE
Product/Dienst: Tremplin pour l'emploi
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/11/1999