LA LIBRE – 20/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Offre exclusive réservée aux fidèles lecteurs de la Libre Belgique » toont een fles Pessac Léognan 2003. Zij bevat een verklarende tekst over het aangeboden product. Op het einde van de advertentie wordt een uitzonderlijke korting van 15% aangeboden aan de lezers van het blad in kwestie (prijs van 13,99€ per fles i.p.v. 16,49€). Onderaan bevindt zich de technische fiche, alsook de modaliteiten om te bestellen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat de educatieve slogan zoals voorzien in art. 11 van het Convenant niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een vergetelheid ging van zijn reclamebureau en bevestigde dat de nodige maatregelen werden genomen opdat de volgende reclame in overeenstemming zou zijn met het convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder de nodige maatregelen heeft genomen voor zijn volgende reclame. Zij heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat de educatieve slogan onderaan de advertentieruimte dient geplaatst te worden, horizontaal en deel uitmakend van de visual en dit in het lettertype Arial-cursief rekening houdend met de vereiste lettergrootte afhankelijk van het formaat van de advertentie. Aangezien het hier gaat om een verkoop op afstand, heeft de Jury eveneens de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 78 van de WHPC en heeft hem de aanbeveling gedaan om deze bepaling te respecteren bij haar volgende reclame.

Adverteerder: LA LIBRE
Product/Dienst: Wijn Pessac Léognan 2003
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  20/12/2006