LA LIBRE – 11/10/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Offre exclusive réservée aux fidèles lecteurs de la Libre Belgique » toont een fles Château Noaillac 2000 Médoc – Cru Bourgeois. Zij bevat een verklarende tekst over het aangeboden product. Op het einde van de advertentie wordt een uitzonderlijke korting van 20% aangeboden aan de lezers van het blad in kwestie alsook de prijs van 9,29€ per fles i.p.v. 11,65€. Op een andere bladzijde worden de modaliteiten om te bestellen uitgelegd.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat de educatieve slogan zoals voorzien in art. 11 van het Convenant niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij het alcoholconvenant niet ondertekend heeft en geen lid is van de Federatie Wijn & Gedistilleerd. Hij benadrukte dat hoewel hij te goeder trouw is, hij dit convenant niet kon toepassen daar hij de inhoud ervan niet kende. Hij heeft bevestigd dat hij de slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” zal invoegen in zijn volgende reclame en dit overeenkomstig het Convenant.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de educatieve slogan zoals voorzien in het Convenant van 12 mei 2005 inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken zal vermelden bij de volgende inlassing van deze boodschap.
Gelet hierop en onder voorbehoud dat de adverteerder in kwestie deze verbintenis respecteert, heeft de Jury geen opmerkingen geformuleerd. De Jury heeft de adverteerder erop gewezen dat er binnenkort een wettelijk kader zal verleend worden aan dit Convenant door middel van een wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten. Deze wijziging van de voorvermelde wet is thans aan de gang.

Adverteerder: LA LIBRE
Product/Dienst: Wijn Château Noaillac 2000
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2006