KRUIDVAT – 26/05/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw die aan een andere vrouw vertelt dat ze zwanger is. Deze laatste gaat naar een warenhuis om te winkelen met haar zoon. Zij ziet er een vrouw en haar pasgeboren baby, die zij vertederd aankijkt. Vervolgens komen ze aan bij de zwangere vrouw die met de vader voor haar huis staat. De kleine jongen houdt een geschenk in zijn handen en kijkt naar de vrouw en dan naar de man en zijn buik.
De voice-over zegt onder andere:  “Want Kruidvat is er voor alle papa’s en mama’s.”
De jongen geeft het pakje vervolgens aan de man en zegt: “Voor de baby!”. Zijn moeder, beschaamd, stuurt hem in de richting van de vrouw.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt deze reclame seksistisch omdat ze vrouwen beperkt tot de rol van moeder en daarbij mannen uitsluit van hun statuut als ouder. Men ziet drie vrouwen in de reclame die allemaal herleid worden tot de rol van moeder. Door te verhinderen dat het kind het cadeau met gelukwensen voor de geboorte aanbiedt aan de toekomstige vader, en de enige volwassen man in de reclame, kan de boodschap volgens de klaagster zijn dat zwangerschap en ouderschap uitsluitend afhankelijk zijn van de rol van de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat de inhoud en bedoeling van de spot niet goed is geïnterpreteerd en acht de klacht dan ook niet terecht en ongegrond.

De klacht gaat ervan uit dat het cadeau niet aan de vader zou worden gegeven omdat hij man zou zijn maar, zoals ook te zien is in de reclame, wenst het kind het cadeau in eerste instantie juist aan de man te geven omdat het denkt dat de man zwanger is vanwege de aanwezige buik bij de man. Het kind kijkt expliciet naar de buik van de man en zegt dan: “voor de baby”.

De boodschap is dus geenszins dat zwangerschap en ouderschap alleen zouden afhangen van de rol van de vrouw. Juist niet, nu het kind in de reclame het cadeau in eerste instantie aan de man wil geven omdat het meent met de zwangere te maken te hebben.

De reclame is volgens de adverteerder met een knipoog en met humoristische ondertoon. Daarover kunnen de smaken uiteraard verschillen (smaak is nu eenmaal subjectief) maar hij acht de reclame zeker toelaatbaar en niet in strijd met de wet/codes hieromtrent.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame drie vrouwen toont als moeders, en een man als vader, en dit in een enscenering bedoeld om promotie te maken voor de babyproducten van de adverteerder.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze vastgesteld heeft dat de reclame in kwestie verkeerd geïnterpreteerd werd in de klacht. Met een humoristische knipoog toont de reclame inderdaad dat de jongen het cadeau aan de man wil geven omdat hij denkt dat die de baby draagt, en dat zijn moeder hem vervolgens in de richting van de vrouw stuurt aangezien ze er verveeld mee zit dat haar zoon zo gereageerd heeft bij het zien van de buik van de man.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie niet laat verstaan dat het ouderschap alleen afhangt van de rol van de vrouw en dus door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat in de zin die de klaagster eraan geeft.

Zij is eveneens van mening dat de tv-spot niet van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van een seksistisch stereotype dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Babyproducten
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/05/2021