KRUIDVAT – 20/02/2013

Beschrijving van de reclame

In de folder op de website (geldig vanaf 29 januari) vindt men op pagina 5 een waardebon voor 18 Kruidvat newborn luiers voor 1,00 euro in plaats van 2,79 euro.

Motivering van de klacht(en)

Op maandag 04/02 bood de klager zich aan in Kruidvat Brakel met deze bon: geen luiers voorhanden. Ze zouden opnieuw binnenkomen... Hij ging op 06/02 naar de winkel in Zottegem: geen pakje te bespeuren. Ze zouden geleverd worden op donderdag. De donderdag: geen luiers. Zaterdag 09/02 deed hij een uitstap naar Oostende: in de 2 Kruidvatwinkels aldaar deelde men mee dat de luiers reeds uitverkocht waren van donderdag. Opnieuw naar de winkel in Zottegem op zaterdagavond: niks meer te bespeuren.
De klager vindt dit een zeer misleidende reclamestunt. Het kan volgens hem toch nooit de bedoeling zijn dat je je 6 keer aanbiedt in verschillende winkels en er nergens maar dan ook nergens van deze promotie gebruik gemaakt kan worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze actie dermate succesvol bleek te zijn dat de verkoop van de luiers razendsnel ging.
Zijn Afdeling Inkoop had op basis van voorgaande acties de voorraad ingecalculeerd. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de omzet van de winkels en de eerdere resultaten van verkopen van soortgelijke producten in soortgelijke acties. Tevens wordt gekeken naar de voorraad die al in de winkels aanwezig is.
Op basis van deze berekening heeft de adverteerder besloten om in totaal 6912 pakken Kruidvat Newborn luiers naar de winkels te sturen. Dit aantal overtreft ruimschoots wat bij voorgaande acties over de winkels is verdeeld. Bij vorige acties werden 4000 stuks over de winkels (175 winkels) verdeeld.
Gezien de eerdere acties had deze voorraad dan ook ruimschoots voldoende moeten zijn. De adverteerder was echter zeer verrast dat de actie zo succesvol bleek te zijn en werd hierdoor overvallen. Gezien het aantal pakken dat werd verdeeld, is de adverteerder van mening dat er in beginsel een toereikende voorraad werd berekend en dat er absoluut geen sprake kan zijn van misleidende reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een actie aankondigt met een waardebon om een pak luiers aan de promotieprijs van 1 euro te kopen.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen:
- dat diens Afdeling Inkoop de voorraad ingecalculeerd had op basis van voorgaande acties, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de omzet van de winkels en de eerdere resultaten van verkopen van soortgelijke producten in soortgelijke acties en met de voorraad die al in de winkels aanwezig is;
- dat op basis van deze berekening met name in totaal 6912 pakken Kruidvat Newborn luiers naar de winkels werden gestuurd, daar waar bij vorige acties 4000 pakken over de winkels werden verdeeld.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de data waarop de klager zich in winkels van de adverteerder heeft aangeboden zich meerdere dagen na de startdatum van de actieperiode situeren.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk uitmaakt op art. 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Newborn luiers
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2013