KRUIDVAT – 13/09/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Blijf ook na de zomer stralen met de thuiskomtoppers van Kruidvat. Nu, alles van Nivea, 4 stuks voor maar 8€. Kies en mix.”
Jingle: “Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij naar de winkel ging om effectief 4 stuks van het merk Nivea te kopen. Aan de kassa kreeg hij het volle bedrag te horen dat hij hoefde te betalen (helaas geen 4 stuks voor €8). Na het bekijken van de promo in de winkel, bleek dat enkel deodorant, douchegel en wat shampoos in promo geplaatst werden – dus helaas niet “alles”. Volgens hem is de reclame dus niet correct.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het juist is dat in de radiospot de aanbieding is “4 stuks voor 8 euro” en dat hij zich realiseert dat de radiospot mogelijkerwijs niet duidelijk is overgekomen, wat hij betreurt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot onder andere vermeldt “Nu, alles van Nivea, 4 stuks voor maar 8€” en dat de radiospot op geen enkele wijze verwijst naar of alludeert op het bestaan van beperkingen op de draagwijdte van de actie. Zij heeft er echter nota van genomen dat de actie niet voor alle producten van Nivea geldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de draagwijdte van de actie, wat strijdig is met artikel VI. 97 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Nivea-producten
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  13/09/2018