KRUIDVAT – 10/06/2013

Beschrijving van de reclame

In de folder op de website staat een advertentie voor een tablethoes met keyboard voor €24,99.

Motivering van de klacht(en)

De klager ging kort na het verschijnen van de folder langs bij zijn verkooppunt, maar er was geen hoes meer voorhanden en men weigerde ook een bestelling op te nemen. Volgens de klager deelde de winkelbediende hem mee dat ze 7 exemplaren ontvangen hadden. Dit is zijns inziens een typisch voorbeeld van lokvogelreclame, waarbij de klant gewoon in de kou blijft staan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat van betreffende beschermhoezen 714 stuks in de winkels in België lagen. Gezien het aantal winkels in België (180) komt dit neer op gemiddeld 4 beschermhoezen per winkel.
De actie is zeer succesvol geweest; op de dag van de start van de verkoop was al 70% uitverkocht. Dat deze actie zo succesvol zou zijn, had de adverteerder niet verwacht. Hij baseert zijn inkopen op eerdere verkopen zodat de dienst inkoop-verkoop adequaat kan aansluiten. Hoewel hij van mening is dat hier geen sprake is van lokreclame betreurt hij de ervaring van de klager.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een tablethoes met keyboard aankondigt aan de promotieprijs van 24,99 euro.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat er gemiddeld 4 beschermhoezen per winkel beschikbaar waren.

Rekening houdend met het product en de omvang van de voor het product gevoerde reclame is de Jury van mening dat die hoeveelheid niet redelijk is in de zin van artikel 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame een inbreuk uitmaakt op de voormelde bepaling en heeft zij derhalve de adverteerder verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij rekening zal houden met de beslissing.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Tablethoes met keyboard
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/06/2013