KRUIDVAT – 08/10/2021

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Groots inslaan bij Kruidvat, want we gaan er weer voordeel. Nu, alle Oral-B mondverzorging, 4 voor maar 10€. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat deze reclamespot geen uitzonderingen vermeldt en dat de actievoorwaarden niet meegedeeld worden. In zijn ogen is gewoon alles van Oral-B 4 stuks voor 10 euro want mondverzorging is een algemene categorie bij Kruidvat. In de winkel stelde hij vast dat het elektrisch gamma niet meeloopt met de actie, gewoon enkele tandpasta’s, manuele tandenborstels en een mondwater. Volgens hem zouden op basis van deze spot in theorie de opzetborstels, het elektrisch gamma, de duurdere tandpasta’s van Oral-B ook moeten meelopen met de actie. Hij is van mening dat dit misleidende reclame is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de radiospot in kwestie inderdaad “alle Oral-B mondverzorging 4 voor maar 10 euro” wordt vermeld.
Dienaangaande voerde hij vooreerst aan dat hierbij wel duidelijk wordt vermeld “4 voor maar 10 euro”, zodat het derhalve volgens hem duidelijk moet zijn dat de elektrische tandenborstels, opzetborstels (zoals klager beweert) hier niet onder kunnen vallen. Dit acht hij dan ook niet misleidend: de kennis dat dit soort (elektrische) producten niet onder de actie “4 voor maar 10 euro” vallen, mag volgens hem verwacht worden van een gemiddeld geïnformeerde consument.
Vervolgens deelde de adverteerder mee dat dit niet wegneemt dat er op deze actie uitzonderingen waren die op alle communicatie wel waren vermeld maar niet in de radiospot. Hij voegde een voorbeeld toe van een geschreven reclame-uiting met daarin de tekst “Keuze uit het hele gamma m.u.v. elektrisch poetsen, multipakken en mini’s”. Het woordje “alle” in de radiospot geeft op dit punt dan ook een verkeerde indruk en kan in het kader van de aankoop van de uitgesloten multipakken en mini’s misleidend zijn of een consument om onvolledige reden naar de winkel laten gaan.
De adverteerder gaf aan hier in de toekomst op te zullen letten en de tekst van de radiospot te zullen wijzigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot “Nu, alle Oral-B mondverzorging, 4 voor maar 10€.” vermeldt, zonder dat op enige wijze gewag wordt gemaakt van uitzonderingen.

Zij heeft er echter ingevolge zowel de klacht als het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze actie wel degelijk aan beperkingen op het vlak van de deelnemende producten onderhevig was. De adverteerder verwijst op dit punt met name naar de volgende vermelding in een geschreven reclame-uiting met betrekking tot dezelfde actie: “Keuze uit het hele gamma m.u.v. elektrisch poetsen, multipakken en mini’s”.

De Jury is van mening dat met de in de spot gebruikte absolute bewoordingen in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de verwachting wordt gecreëerd dat het volledige gamma mondverzorging van het aangehaalde merk deelneemt aan de actie, met inbegrip dus van de producten inzake elektrisch poetsen die de adverteerder in andere uitingen uitdrukkelijk als uitgesloten producten vermeldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de draagwijdte van de promotionele actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds aangaf de tekst van de radiospot te zullen wijzigen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Oral-B mondverzorging
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/10/2021