KRUIDVAT – 07/11/2000

Beschrijving van de reclame

Een folder vermeldt in een afzonderlijk kader onder de titel “De Groene Hoek” : “Onze zorg voor uw gezondheid combineren wij met een grote aandacht voor het leefmilieu. Dat bewijst de Groene Hoek. Hier vindt u producten van ons eigen Kruidvat-merk, die u helpen om u gezond te voelen en op een natuurlijke wijze aan uw schoonheid te werken. Allerlei voedingssupplementen en vitaminen, maar ook cosmetica die wij met natuurlijke bestanddelen produceren en zonder dat er ook maar één enkele test op dieren aan te pas komt. Ook dat is oprechte zorg voor het leefmilieu”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode (art. 1 en 7) want er wordt een absolute term gebruikt (“De Groene Hoek”) terwijl er schadelijke invloed op het milieu blijft bestaan. Er wordt bovendien te weinig uitleg verschaft over de “natuurlijke bestanddelen”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de “Groene Hoek” de aanduiding is van een gedeelte (hoek) in zijn winkels waarin voedings- en verzorginsproducten worden verkocht. De kleur groen werd als herkenningskleur gekozen om het natuurlijk karakter van de op die plaats verkochte producten te benadrukken in vergelijking met de producten die niet in de betreffende hoek worden verkocht.
Het productieproces van bedoelde producten heeft een minder nadelige invloed op het milieu dan het proces van de andere producten. De tekst benadrukt slechts dat de productie plaatsvindt met natuurlijke bestanddelen (+ geen testen op dieren) en er wordt niet gesuggereerd dat de productie geen (negatieve) invloed heeft op het milieu.

Jurybeslissing

Na kennis te hebben genomen van de door de adverteerder verstrekte uitleg omtrent de natuurlijke bestanddelen van de producten, de gebruikte verpakkings- en productieprocessen, was de Jury de mening toegedaan dat hoewel de term “groen” op zich niet kan beschouwd worden als een absolute term in de zin van art.7 van de milieureclamecode, deze uitdrukking echter als verwijzend naar ecologische eigenschappen kan begrepen worden, des te meer dat de beweringen “…grote aandacht voor het leefmilieu…” en “…oprechte zorg voor het leefmilieu…” in de reclame onvoldoende duidelijk worden uitgelegd aan de consument. Dienaangaande is de verwijzing naar de afwezigheid van testen op dieren onvoldoende.
De Jury deed dan ook de aanbeveling de verwijzing naar positieve effecten op het milieu weg te laten en in de reclame uitleg mee te delen aan de consument.

Gevolg

De adverteerder heeft de tekst aangepast door te vermelden dat de productiemethoden van de producten van het kruidvat-merk minder belastend zijn voor het milieu namelijk op het gebied van verpakking (geen kunststof) en samenstelling uit natuurlijke bestanddelen.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Schoonheids-en gezondsheidsproducten
Onderzoekscriteria: Milieu
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  07/11/2000