KRUIDVAT – 01/02/2013

Beschrijving van de reclame

Op de laatste pagina van de folder op de website (geldig vanaf 15 januari) leest men “Gratis Dreft Platinum Blue vaatwastabletten bij aankoop van 2 actieproducten*” en ziet men een afbeelding van het product in kwestie met de vermelding van het aantal op de verpakking: 60 en ook “t.w.v. €8.99”.

Onderaan vindt men prijsvoorbeelden terug met een afbeelding van het product en de vermelding “Dreft Platinum Blue vaatwastabletten 60 stuks €8.99”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deed boodschappen bij de adverteerder naar aanleiding van diens folder waarin bij aankoop van 2 actieproducten een zak van 60 vaatwastabletten ter waarde van 8,99 euro gratis werd aangeboden. Aan de kassa werd verwezen naar een doos waarin zakken zaten van slechts 20 vaatwastabletten met daarboven een door het personeel eigenhandig geschreven papier met de vermelding dat het hier om een drukfout ging en hij dus slechts die 20 tabletten kreeg.
Op de rekening werd eerst 8,99 euro aangerekend voor die zak van 20 tabletten en dan afgetrokken met de melding “Gratis Dreft”. Volgens de klager kan deze echter slechts een waarde hebben van 1/3 van de in de folder vermelde 8,99 euro.
De klager ontving nog een latere e-mail van de adverteerder met daarin de aanbieding voor 60 tabletten nog steeds vermeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat bij deze actie bij vergissing een onjuiste afbeelding van het actieproduct werd gebruikt, namelijk deze waarop duidelijk “60” is vermeld. Dit had niet moeten gebeuren aangezien de actie was dat bij aankoop van 2 actieproducten 20 vaatwastabletten cadeau zouden worden gedaan.

Het is om deze reden dat het betrokken filiaal terecht de consument voor aankoop al wenste te informeren hierover. Daarnaast behoudt de adverteerder zich alle zetfouten voor zoals ook in elke folder wordt vermeld op de voor- en achterzijde.

Ingevolge een vraag om bijkomende informatie deelde de adverteerder tevens mee dat de prijzen van de vaatwastabletten gebaseerd zijn op de reguliere prijs van een verpakking van 20 tabletten (€ 6,99) en de prijs van de verpakking van 60 stuks gebaseerd op een actie die zijn afdeling inkoop elders op de markt had gezien, zijnde € 8,99.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de op de website van de adverteerder afgebeelde folders geldig vanaf respectievelijk 15 en 22 januari beide een actie promoten met Gratis Dreft Platinum Blue vaatwastabletten bij aankoop van 2 actieproducten en daarbij een afbeelding van het product in kwestie tonen met de vermelding van het aantal “60” op de verpakking en ook “t.w.v. €8.99”, met daarbij uitgewerkte prijsvoorbeelden in de folder geldig vanaf 15 januari.

De Jury heeft er ingevolge zowel de klacht als het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de gepromote actie in werkelijkheid betrekking had op een verpakking van 20 vaatwastabletten in plaats van op een verpakking van 60 vaatwastabletten.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat bij vergissing een onjuiste afbeelding van het actieproduct werd gebruikt.

De Jury heeft er ingevolge de klacht tevens nota van genomen dat mede hierdoor onduidelijkheid bestaat over de juiste waarde van het gratis te ontvangen actieproduct en dus over het prijsvoordeel dat de consument geacht wordt bij deelname aan deze actie te ontvangen.

De Jury heeft dienaangaande nota genomen van het antwoord van de adverteerder dat de prijzen van de vaatwastabletten gebaseerd zijn op de reguliere prijs van een verpakking van 20 tabletten, zijnde € 6,99 en de prijs van de verpakking van 60 stuks gebaseerd is op een actie die zijn afdeling inkoop elders op de markt had gezien, zijnde € 8,99.

De Jury is derhalve van oordeel dat niet alleen de verkeerdelijk gebruikte afbeelding van een verpakking van 60 vaatwastabletten van aard is om de consument te misleiden, maar tevens de waarde en bijgevolg het prijsvoordeel die hierbij vermeld staan.

De Jury is van oordeel dat de adverteerder door op deze manier reclame te voeren bij de gemiddelde consument de verwachting creëert dat deze laatste € 8,99 zal besparen bij deelname aan deze actie, wat gegeven de door de adverteerder verstrekte informatie niet het geval is.

De Jury is dienaangaande tevens van oordeel dat het beroep van de adverteerder op de disclaimer in zijn folder niet overtuigend is.

Aangezien het in casu voor de consument onduidelijk is in welke mate de bij hem gecreëerde verwachting van een prijsvoordeel te zullen genieten de facto gerealiseerd wordt, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Dreft Platinum Blue
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/02/2013