KRINGWINKEL VITES – 23/11/2022

Beschrijving van de reclame

De reclame bevat in het midden een gestileerde tekening, in het roze op een zwarte achtergrond, van het gezicht van een man met baard en snor en een zonnebril, met erboven de tekst “Voor de” en eronder “mannen”.
Links van de tekening onder elkaar de woorden: “Platenbeurs – Platenspelers – Versterkers – Instrumenten – Fietsen – Games – Kleding – …” en rechts “Zaterdag 19 november – Welkom vanaf 17u”.
Rechts bovenaan het logo “Kringwinkel” en onderaan “@ De Kringwinkel Sint-Pieters-Leeuw”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster meende dat ze anno 2022 toch zou mogen verwachten dat we dit soort stereotypen voorbij zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee geschrokken te zijn van deze klacht tegen zijn reclame voor de actie “voor de mannen”. Het is niet zijn bedoeling iemand te schofferen en hij meent oprecht dat hij dat ook niet doet, noch met zijn actie, noch met de reclame.
Hij is een sociaal economieproject dat op de eerste plaats tewerkstelling en opleiding wil geven aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen doen organiseert hij kringloopactiviteiten. Dit betekent herbruikbare goederen inzamelen, deze in verschillende ateliers winkelklaar maken, om ze uiteindelijk te verkopen in zijn winkels. De actie “voor de mannen” kadert in het laatste stukje van zijn ketting, de verkoop. Elke retailer doet acties ter ondersteuning van de verkoop.
Zo organiseert hij een Ladiesnight en de tegenhanger hiervan is de “voor de mannen” actie. Vrouwen maken nog altijd het merendeel uit van zijn klanten, en om ook de mannen de weg naar de winkel te laten vinden, krijgen zij “hun” avond. Iedereen, zowel mannen als vrouwen als kinderen, is echter welkom tijdens de Ladiesnight en tijdens de avond dat hij de actie “voor de mannen” organiseert. Daarnaast is het een goede manier om een specifiek aanbod te verkopen.
De affiche heeft hierbij volgens de adverteerder de bedoeling om zowel te triggeren als te informeren. Triggeren doet hij door de naam van de actie en het beeld van een mysterieus mannenhoofd. Informeren doen hij door de “wat – waar – wanneer” vragen te beantwoorden. De affiche ligt in de lijn van de affiche van de Ladiesnight.
Hij voegde nog toe dat iedereen bij hem welkom en gelijk is. Zo werken er bij hem meer dan 700 medewerkers uit 62 verschillende geboortelanden. Jaarlijks heeft hij in de maand mei zijn “uit de kast” actie waarbij hij een statement maakt tegen discriminatie in welke vorm dan ook, met een sensibiliseringscampagne die zowel intern als extern loopt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een gestileerde tekening van het gezicht van een man bevat met de tekst “Voor de mannen”, en een platenbeurs van een Kringwinkel aankondigt waarbij ook andere producten zoals instrumenten, fietsen en games worden vermeld.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft ze er nota van genomen dat hij de actie in kwestie organiseert ter ondersteuning van een van zijn kringloopactiviteiten, met name de verkoop van herbruikbare goederen. Zo organiseert hij ook een Ladiesnight en een “uit de kast” actie. Aangezien vrouwen het merendeel van zijn klanten uitmaken, kadert de actie “voor de mannen” in zijn wens om ook mannen de weg naar de winkel te laten vinden. De affiche heeft hierbij de bedoeling om zowel te triggeren als te informeren. Iedereen is echter welkom tijdens zijn verschillende acties.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet als seksistisch dient te worden beschouwd en evenmin van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypen of sociale vooroordelen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is tevens van oordeel dat de reclame in kwestie geen elementen bevat die van aard zijn om vrouwen te discrimineren of te kleineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRINGWINKEL VITES
Product/Dienst: Actie ‘Voor de mannen’
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2022