KRËFEL – 11/01/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw die op een tablet de webshop van de adverteerder bekijkt, waarna ze op “koop nu” klikt bij een wasmachine.
Vrouw: “Krefel.be. Ah, veel keuze, promoties, voor 22u30 besteld en de volgende dag geleverd, zelfs ’s avonds en gegarandeerd de beste prijzen. Goh, top!”.
Tekst onderaan het scherm: “Geldig op kleine producten – info op krefel.be”.

Vervolgens blijkt dat ze op een wasmachine zit waaraan een man aan het werken is.
Vrouw: “Voilà, euh bolleke laat maar ze, de nieuwe is al besteld. En Krëfel neemt de oude ook ineens mee.”.

Vervolgens wordt getoond hoe de wasmachine bij de vrouw geleverd wordt.
VO: “Er zijn zoveel goeie redenen om voor Krëfel te kiezen. Krëfel. De beste prijzen, service inbegrepen.”.

Tekst op het scherm: “Krëfel. De beste prijzen, service inbegrepen.”, met daarnaast in een cirkel: “Nieuw! Levering van kleine producten binnen de 24u! info op krefel.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er geadverteerd wordt met thuislevering "de volgende dag". In de reclame wordt hierbij een wasmachine getoond.
Hij vindt deze reclame dus misleidend, daar men er zou vanuit gaan dat ook een wasmachine de dag erop geleverd wordt. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, afgaande op de melding "enkel voor kleine toestellen" die heel even verschijnt en gebaseerd op de informatie op de website van de adverteerder, volgens dewelke deze wasmachine niet onder de categorie "kleine toestellen" zou vallen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot in twee fasen werd opgebouwd.
In het eerste gedeelte van de boodschap is de actrice duidelijk aan het kennismaken met de algemene niet-productgebonden diensten van krefel.be.
Vanaf de tiende seconde, wanneer het thema “levering” aan bod komt, wordt er vermeld dat dit op de volgende dag slechts mogelijk is wanneer het gaat om kleine artikelen.
In deze fase raadpleegt de actrice de homepage van de website, dus zonder specifieke link naar een type van artikelen.
In het tweede gedeelte van de reclamespot gaat de actrice over naar de volgende fase: de bestelling van haar wasmachine. Er wordt niet gezegd dat dit artikel de volgende dag kan worden geleverd. Om elke kans op verwarring uit te sluiten, heeft de adverteerder op het eindbeeld zelfs herhaald dat levering de volgende dag enkel mogelijk is voor kleine artikelen.
Het spijt hem dat er bij de consument verwarring zou kunnen bestaan terwijl zijn boodschap zowel naar inhoud als vorm heel duidelijk is.
Hij doet er alles aan om zijn informatie zo helder mogelijk te brengen, wat in een tv-spot met een beperkte duur niet altijd gemakkelijk is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie.

Zij heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk de spot twee onderscheiden fases bevat: een eerste met betrekking tot de niet-productgebonden diensten van de adverteerder en een tweede met betrekking tot de bestelling van een wasmachine.

Hoewel de Jury heeft vastgesteld dat onder meer de tekst “Geldig op kleine producten” en “Levering van kleine producten binnen de 24u!” in kleinere letters op het scherm verschijnt, is zij van mening dat het product wasmachine doorheen de spot centraal staat en dat de spot in zijn geheel bekeken voor de gemiddelde consument duidelijk betrekking heeft op de aankoop en levering van een wasmachine. De spot legt met name te veel het accent op de levering in combinatie met de wasmachine, die nochtans niet in aanmerking komt voor de specifieke leveringsmodaliteiten waarvoor de spot evenzeer reclame maakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de voornaamste kenmerken van het product, met name zijn levering, en hem ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, wat strijdig is met artikel VI.97 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de spot niet meer te zullen uitzenden in deze vorm.

Adverteerder: KRËFEL
Product/Dienst: Krëfel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/01/2016