KRËFEL – 06/07/2010

Beschrijving van de reclame

Advertentie met als titel: “Geniet nu nog van uw belastingsvoordeel!” en de tekst: “Haast u! Koop nu de “alles-in-één-internetoplossing” en breng ze nog in in uw belastingsaangifte. Zo kan u genieten van een belastingsvermindering van meer dan € 100!! Nog even ter herinnering, u hebt nog tot 30 juni om uw papieren belastingsaangifte in te dienen en tot 15 juli voor de elektronische aangifte via tax-on-web (met de hulp van uw nieuwe computer)!”
In dezelfde kader, maar in een andere kleur staat het logo van start2surf@home en de tekst: “Koop nu de alles-in-één-internetoplossing. Een initiatief van de federale overheid. Deze configuraties omvatten:
- een laptop/PC;
- een jaarabonnement op Internet Budget;
- een volledige beveiligingsoplossing (antivirus, firewall, antispam en ouderlijk toezicht);
- een dag internetopleiding;
- gratis installatie van uw internetverbinding”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager geeft Krefel de indruk dat met snel nog in te gaan op de actie start2surf, de aankoop van een laptop of PC nog in de personenbelasting van dit jaar kan.
Bij zijn weten, of er moet hier een uitzondering zijn, gaat de belastingsaangifte die tegen eind deze maand moet binnen zijn, over het belastingsjaar 2009, ttz de inkomsten en eventuele in aanmerking te nemen aftrekbare uitgaven. Maw. moet de aankoop in dit jaar pas volgend jaar aangegeven worden.
Hij meent dat Krefel hier op een bedriegelijke manier snel nog wat klanten wil laten kopen en de klant in problemen kan komen daar deze riskeert dat zijn aangifte pas in juni volgend jaar word berekend en hij zijn aangifte aanslagjaar 2010 mogelijks al in mei 2011 bijvoorbeeld zou indienen, waarbij de belastingdienst het bedrag niet heeft meegenomen wegens verkeerd jaar en de indiener het niet in het goede jaar dan doet en alzo het voordeel misloopt.
Het is trouwens algemeen geweten dat weinigen, en zeker de doelgroep van de actie, hun belastingsbrief nakijken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de opmerking van de klager gerechtvaardigd is.

Tot zijn spijt stelde hij inderdaad vast dat de boodschap met betrekking tot de Start2Surf actie niet correct was geformuleerd en tot een verkeerd begrip / tot misverstanden kon leiden bij de klanten.

Hij heeft onmiddellijk de nodige actie ondernomen om de boodschap aan te passen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder meer het volgende vermeldt:
- “Geniet nu nog van uw belastingsvoordeel!”
- “Haast u! Koop nu de “alles-in-één-internetoplossing” en breng ze nog in in uw belastingsaangifte. Zo kan u genieten van een belastingsvermindering van meer dan € 100!! Nog even ter herinnering, u hebt nog tot 30 juni om uw papieren belastingsaangifte in te dienen en tot 15 juli voor de elektronische aangifte via tax-on-web (met de hulp van uw nieuwe computer)!”.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de reclame verspreid wordt tijdens een periode waarin het merendeel van het publiek zijn belastingaangifte 2010 aan het voorbereiden is.

De Jury is van mening dat de reclame de consument ertoe aanspoort om nog snel op de actie Start2Surf in te gaan vóór dat hij zijn belastingaangifte 2010 indient. De reclame preciseert niet dat het een belastingvoordeel betreft dat pas geldt voor de aangifte van 2011.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame een essentiële informatie weglaat welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en dat de reclame dus strijdig is met artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de boodschap met betrekking tot de Start2Surf actie niet correct was geformuleerd en dat hij onmiddellijk de nodige actie ondernomen heeft om de boodschap aan te passen als volgt:
- “Geniet van een belastingsvoordeel!”
- “Koop nu de “alles-in-één-internetoplossing” en breng ze in in uw belastingsaangifte. Zo kan u genieten van een belastingsvermindering van meer dan € 100!!”.

De Jury merkt op dat deze gewijzigde versie van de advertentie evenmin preciseert dat het voordeel geldt voor de belastingaangifte 2011 en derhalve eveneens strijdig is met art. 90 van de bovenvermelde wet.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRËFEL
Product/Dienst: Start2Surf@home
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Datum afsluiting:  06/07/2010