KRËFEL – 02/06/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Krëfel wordt via de online reclamefolder een digitaal fotoapparaat van het type Canon powershoot 3100 te koop aangeboden aan de prijs van 169€.

Motivering van de klacht(en)

Volgens klager blijkt dat dit te koop aangeboden toestel noch in het Krëfel-filiaal in Lier beschikbaar is, noch in dat van Bornem. Volgens de winkelbediendes bestaat het toestel zelfs niet, hoewel het type wel degelijk vermeld staat op de website.Volgens klager kreeg de dame van Lier bij de aankoopdienst van Krëfel België zelfs te horen dat het toestel nog niet was aangekocht en dus zeker niet voor het einde van de week zou verdeeld worden.

Klager meldt dat hij zich zeer inschikkelijk opstelde en vroeg of hij het toestel dan kon bestellen. Dat bleek echter niet mogelijk te zijn, aangezien het toestel nog niet in hun aanbod zat en er niets kan besteld worden dat niet in het systeem zit. Op de vraag van klager of hij dan eind van de daaropvolgende week best even binnen zou springen, kreeg hij als antwoord dat hij beter halverwege de daaropvolgende week zou binnenkomen om het product te bestellen ("normaal gezien kunnen we het dan al wel bestellen"), want de kans was klein dat hij één van de toestellen in handen zou krijgen. “Er kwamen er immers maar 1 of 2 binnen”, zegden de bedienden letterlijk, volgens klager.

Klager meent dat dit alles verdacht sterk lijkt op zogenaamde "lokvogelpraktijken".

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat door een vertraging bij hun leverancier Canon, deze toestellen hen niet tijdig geleverd werden, zodat deze niet onmiddellijk beschikbaar waren bij de start van hun folder. Ze waren nochtans geruime tijd besteld.

Hij biedt dan ook zijn excuses aan voor deze situatie dewelke zich geheel buiten zijn wil heeft voorgedaan. De klant kan steeds in dergelijke situatie in het verkooppunt een voorschotbon laten opmaken. Er wordt dan automatisch een toestel gereserveerd bij de volgende levering aan het verkooppunt. Daar de toestellen reeds zijn toegekomen in hun depot, kan de klant volgende week zijn toestel afhalen in een Krëfel verkooppunt. Elk verkooppunt zal 3 stuks in voorraad ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de online reclamefolder een digitaal fotoapparaat van het type Canon powershoot 3100 te koop aanbiedt aan de prijs van 169€.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat door een vertraging bij hun leverancier, deze toestellen hen niet tijdig geleverd werden, zodat deze niet onmiddellijk beschikbaar waren bij de start van hun folder.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury geoordeeld dat de reclame in kwestie misleidend was in de zin van artikels 88, §1 en 90, §1 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury is ook van mening dat de adverteerder het nodige had moeten doen om de advertentie te stoppen of een aanduiding aan te brengen dat dit product momenteel nog niet beschikbaar was.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om schriftelijk en binnen de 5 werkdagen vanaf de datum van verzending van deze beslissing, te bevestigen dat hij hiermee in de toekomst rekening zal houden.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat de klant steeds in dergelijke situatie in het verkooppunt een voorschotbon kan laten opmaken. Er wordt dan automatisch een toestel gereserveerd bij de volgende levering aan het verkooppunt. De Jury is van mening dat dit niet geweten is door de doorsnee consument en heeft derhalve de adverteerder geadviseerd om dit kenbaar te maken in de folders en op de website.

Bijkomend heeft de Jury de aandacht gevestigd op het artikel 91, 5° van de wet op de marktpraktijken mbt de voorraad.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KRËFEL
Product/Dienst: FOTOTOESTEL
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/06/2010