KREATIV DENTAL CLINIC – 24/02/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie heeft als titel “Leuke citytrip naar Boedapest (en een stralend gebit op de koop toe)” en promoot de voordelige tarieven van tandverzorging bij Kreativ Dental Clinic.

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukt dat reclame voor tandverzorging verboden is door de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het nooit zijn intentie is geweest om wetten te overtreden. Na ontvangst van een klacht heeft hij de betrokken uitgevers onmiddellijk gevraagd de betreffende advertentiecampagne stop te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie reclame maakt voor tandverzorging in een tandheelkundige kliniek in Budapest.

De Jury is van oordeel dat deze reclame strijdig is met artikel 1 van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging dat het volgende stelt: “Niemand mag voor het verzorgen of voor het doen verzorgen door een al dan niet bevoegd persoon, in België of in het buitenland, van aandoeningen, letsels of afwijkingen van de mond en van de tanden direct of indirect enige reclame maken”.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er, naar aanleiding van informatie verkregen van de media, nota van genomen dat de adverteerder de betreffende advertentiecampagne onmiddellijk na de eerste publicatie heeft stopgezet.

Adverteerder: KREATIV DENTAL CLINIC
Product/Dienst: Tandverzorging
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  24/02/2015