KRAFT FOODS – 22/11/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een meisje van ongeveer tien jaar dat haar goudvis en een reep Zero chocolade in de ijskast stopt. Ze laat beide een uur in de ijskast liggen en haalt ze er vervolgens weer uit. Het meisje komt tot de vaststelling dat de reep Zero chocolade nog steeds intact is, maar dat de goudvis in zijn bokaal is komen bovendrijven onder de vorm van een fishstick.
Tijdens deze scène hoort men een mannenstem die zegt: « Vandaag stoppen we een goudvis en een Zero chocolade in de frigo. Een uurtje wachten, en wat constateren we? Alleen de chocolade van Zero wordt beter in de frigo.»
Tenslotte mannenstem + tekst: “Zero. Dat is rillen van plezier.”

Motivering van de klacht(en)

Deze TV spot kan potentieel gevaarlijk of kwetsend zijn. Kinderen hechten zich erg aan hun huisdieren en de dood van een goudvis is altijd pijnlijk. Waarom maakt men hiervan gebruik om chocolade te verkopen? Bovendien zouden sommige kinderen dit voorbeeld kunnen volgen door zelf hun goudvis in de ijskast te plaatsen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot deel uitmaakt van een campagne waarin alle spots op de ene of andere manier zinspelen op absurditeit. Deze spots dienen in deze context geplaatst te worden en dienen gelet op de onrealistische situaties niet letterlijk te worden opgevat. Anderzijds benadrukte de adverteerder dat deze reclame geenszins naar kinderen gericht is. De doelgroep is volwassenen, reden waarom de spots voor of na programma's van algemene interesse uitgezonden werden en geenszins dichtbij programma's bestemd voor kinderen. Tenslotte bevestigde de adverteerder dat de campagne beëindigd werd en hij niet van plan is de TV spots opnieuw uit te zenden.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze scène een duidelijk absurd en irrealistisch (fishstick) karakter vertoond en derhalve niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door de kijker en evenmin enige aanzetting inhoudt ten aanzien van kinderen om hetzelfde te gaan doen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: KRAFT FOODS
Product/Dienst: Zero
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2005