KPN ORANGE – 23/04/2001

Beschrijving van de reclame

Een advertentie deelt mee dat “Orange gemiddeld 20% goedkoper is indien u minder dan 2 uur per maand belt”. In de verklarende tekst wordt er benadrukt dat “op meer dan de helft van alle Proximus en Mobistar GSM facturen minder dan twee uur beltijd per maand staan vermeld. Het cijfer 20% goedkoper is het resultaat van een studie uitgevoerd door een onafhankelijk internationaal bureau op basis van een representatieve steekproef van maandelijkse facturen”.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met de wettelijke bepalingen inzake vergelijkende reclame dient onderzocht, daar de identiteit van het bureau niet werd vermeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft de reclame onderzocht en heeft de adverteerder verzocht om het bewijs te leveren van de waarachtigheid van de naar voren geschoven beweringen. De adverteerder beperkte er zich toe te verklaren dat de slogan die gebaseerd is op een wetenschappelijke studie niet misleidend zou zijn en de tarieven van de operatoren op objectieve wijze vergelijkt. De Jury heeft moeten vaststellen dat de adverteerder haar geen bewijs heeft bijgebracht dat de door de verschillende mobiele operatoren aangewende tarieven op objectieve basis vergeleken werden, hetgeen in strijd is met art. 21 van de IKK-code. De adverteerder heeft bevestigd dat hij niet in de mogelijkheid was om de gevraagde studie over te maken omdat deze vertrouwelijke gegevens bevat. Dit maakt de waarachtigheid van de vergelijking oncontroleerbaar, wat in strijd is met art. 23bis, 3° van de wet op de handelspraktijken. Op deze dubbele basis heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan deze reclame niet meer te verspreiden, evenmin elke andere vergelijkbare reclame zonder het bewijs van de waarachtigheid bij te brengen.

Gevolg

Er op wijzende dat de campagne niet meer verspreid wordt sinds eind januari, heeft de adverteerder meegedeeld dat hij ze niet meer zou verspreiden.

Adverteerder: KPN ORANGE
Product/Dienst: Tarieven
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/04/2001