KPN ORANGE – 17/01/2001

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt een aanbod voor een GSM aan een verminderde prijs.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als onvolledig want men moet aan voorwaarden voldoen vb. een abonnement nemen om te kunnen genieten van het aanbod.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het verdelersnet duidelijk geïnformeerd werd van het verbod de aankoop te binden met de verplichting om een abonnement te nemen. Telkens hij verneemt dat een verdeler dit verbod niet respecteert, stelt hij hem in gebreke om zijn praktijk stop te zetten. De aandacht van de adverteerder werd gevestigd op zijn verantwoordelijkheid t.o.v. de reclame die hij voert.Er werd hem aanbevolen de nodige maatregelen te treffen of te versterken om de aangeklaagde incidenten te vermijden.

Adverteerder: KPN ORANGE
Product/Dienst: GSM Nokia
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/01/2001