KPN GROUP BELGIUM – 05/04/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website van Allo Telecom worden smartphones aangeboden aan slechts €99, waaronder:
- Samsung i900 Omnia
- Samsung S8300
- Nokia N96.

Motivering van de klacht(en)

Op de website van Allo Telecom worden smartphones aangeboden aan slechts €99, waaronder:
- Samsung i900 Omnia
- Samsung S8300
- Nokia N96.
Er staat hier nergens een vermelding bij van einde reeks of dergelijke meer. Bestellen via de website gaat niet. Dus gaat de klager langs, mailt en belt naar verschillende Allo Telecom winkels. De toestellen aan €99 zijn nergens beschikbaar en kunnen niet besteld worden. Gaat het hierbij niet om misleidende informatie? (Zij maken reclame voor iets dat niet in normale mate voldoende voorradig is).

Standpunt van de adverteerder

Na intern onderzoek stelde de adverteerder het volgende vast:
- Samsung i900 Omnia: niet meer voorradig
- Samsung S8300: voorradig en kan geleverd worden in een ALLO telecom winkel naar keuze
- Nokia N96: niet meer voorradig
Hij deelde mee dat aangezien de wijzigingen aangaande de producten op zijn website momenteel manueel moeten gebeuren, werd omwille van een vergetelheid de pagina aangaande de producten (gsm’s) niet onmiddellijk aangepast in overeenstemming met de actuele voorraad. Hij bevestigde dat intussen de website al werd aangepast.
Bij wijze van commerciële tegemoetkoming stelde hij aan de klager een lijst voor van toestellen die hij aan €99 kon aankopen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op het ogenblik van de klacht er op de website van Allo Telecom verschillende smartphones (Samsung i900 Omnia, Samsung S 8300 en Nokia N96) werden aangeboden aan de prijs van 99 euro.

De klager deelde mee dat deze smartphones niet meer beschikbaar zouden zijn en evenmin besteld kunnen worden.

De adverteerder deelde mee dat inderdaad 2 toestellen (Samsung i900 Omnia en Nokia N96) niet meer voorradig zijn en omwille van een vergetelheid de pagina op de website niet onmiddellijk aangepast werd in overeenstemming met de actuele voorraad. De adverteerder bood aan de klager aan om ofwel de Samsung S 8300 te bestellen (wel voorradig), ofwel een keuze te maken uit andere producten (opgesomde lijst), eveneens aan de prijs van 99 euro.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat het niet tijdig aanpassen van de website in functie van de voorraad, van aard is om de consument te misleiden mbt de beschikbaarheid van de producten in kwestie, hetgeen strijdig is met art. 88 van de wet op de marktpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft genoteerd dat de website inmiddels werd aangepast. De Jury verzoekt derhalve aan de adverteerder om er in de toekomst op toe te zien dat de aanbiedingen op de website tijdig aangepast worden in functie van de voorraad.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: KPN GROUP BELGIUM
Product/Dienst: Allo Telecom
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/04/2011