KPN GROUP BELGIUM – 05/03/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website www.base.be bevindt zich reclame voor Home Pack waarbij ondermeer het volgende wordt vermeld:
Oproepen naar nationale vaste lijnen (free time) : GRATIS* (van 17u tot 8u tijdens weekdagen, 24u/24 tijdens weekends en feestdagen), 0,28€/oproep (van 8u tot 17 u tijdens weekdagen).

Onder ‘bijzondere voorwaarden’:
(3) free time: tarief uitsluitend van toepassing op nationale oproepen, tussen 17 en 8 uur van maandag tot vrijdag, 24 uur per dag tijdens het weekend en op feestdagen van je vaste lijn naar een vaste lijn behalve naar speciale nummers, internet- en Telenet-nummers. Een oproep naar een Telenet-nummer kost 0,10€ per minuut tussen 8 en 17 uur van maandag tot vrijdage, en 0,005€ tussen 17 en 8 uur van maandag tot vrijdag, plus de verbindingskost van 0,075€ per oproep.

Motivering van de klacht(en)

Base beweert dat je bij een Home Pack - indien je voor free time kiest - gratis belt naar alle nationale vaste lijnen tijdens de daluren (bij het volgen van de voorwaarden voor normaal gebruik).

Als we echter naar de kleine lettertjes gaan kijken: (zie punt 3 free time), lezen we dat het helemaal NIET over ALLE vaste lijnen gaat. Want "behalve naar speciale nummers, internet- en Telenet-nummers», wat dus in de praktijk heel wat nationale vaste lijnen uitsluit.

Dit is misleidende reclame: er wordt overal geadverteerd dat je in de daluren gratis belt naar alle nationale vaste lijnen, tot uit de kleine lettertjes blijkt dat meer dan de helft van de vaste lijnen wel betalend zijn in de daluren.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst vraagt de adverteerder zich af waar de klager zich op baseert om te stellen dat het aanbod in werkelijkheid meer dan de helft van de nationale vaste lijnen uitsluit.

Hun analyses tonen namelijk aan dat de oproepen van hun free time klanten naar Telenet lijnen slechts een heel klein deel uitmaakt van het geheel van hun oproepen ( 6 tot 7 %). Als men deze cijfers verfijnd en het aantal oproepen naar Telenet vergelijkt met het totaal aantal oproepen naar uitsluitend nationale vaste lijnen, dan blijven de cijfers zeer laag aangezien men hier spreekt van maximum 10%.

De adverteerder gaat niet verder in op de speciale nummers en internetnummers, die gewoonlijk op algemene wijze uitgesloten zijn bij de grote meerderheid (om niet te zeggen bij iedereen) van de Belgische operatoren.

Gelet op voorgaande(en het feit dat dienaangaande voor het overige geen enkele klacht werd ontvangen terwijl dit product sinds meer dan 4 jaar gebruikt wordt door de meerderheid van zijn klanten), is de adverteerder van oordeel dat hij de beschuldiging inzake misleidende reclame niet kan weerhouden.

Hij benadrukte dat aangezien hij ermee begaan om naar zijn klanten toe een volledig transparante communicatie te verzekeren, hij ertoe bereid is om dit punt te onderzoeken en te kijken hoe zijn communicatie nog kan verbeteren, dit zonder nadelige erkentis en verbintenis.

In tussentijd zal zijn communicatie rond het product Home Pack niet meer het accent leggen op de betreffende optie (free time), maar op een andere optie, genaamd ‘national unlimited’, die geen Telenet nummer uitsluit. Hij benadrukte nogmaals dat BASE steeds een transparante en eerlijke communicatie wil voeren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze reclame voor Home Pack het volgende wordt vermeld:
Oproepen naar nationale vaste lijnen (free time) : GRATIS* (van 17u tot 8u tijdens weekdagen, 24u/24 tijdens weekends en feestdagen), 0,28€/oproep (van 8u tot 17 u tijdens weekdagen).

De Jury heeft tevens genoteerd dat onder de bijzondere voorwaarden, terzake de volgende beperking meegedeeld wordt:
(3) free time: tarief uitsluitend van toepassing op nationale oproepen, tussen 17 en 8 uur van maandag tot vrijdag, 24 uur per dag tijdens het weekend en op feestdagen van je vaste lijn naar een vaste lijn behalve naar speciale nummers, internet- en Telenet-nummers. Een oproep naar een Telenet-nummer kost 0,10€ per minuut tussen 8 en 17 uur van maandag tot vrijdage, en 0,005€ tussen 17 en 8 uur van maandag tot vrijdag, plus de verbindingskost van 0,075€ per oproep.

De Jury is van oordeel dat het gebruik van de term “GRATIS” te absoluut gesteld is (gelet op beperking mbt Telenetnummers) en van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 §1 en 94/8,19° WHPC en de art.3 ,5 en 7 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om zijn communicatie op dit punt te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder bereid is om zijn communicatie te herzien.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij het standpunt van de Jury niet deelt, maar dat hij vanuit zijn bekommernis voor transparantie op vlak van zijn communicatie beslist heeft om de betreffende promotie te schorsen en intussen te bekijken hoe hij zijn communicatie mbt free time nog transparanter kan maken.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KPN GROUP BELGIUM
Product/Dienst: Base Home Pack
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/03/2010