KOREAN MOTOR COMPANY – 26/09/2006

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een wagen van het merk. Behalve de wagen zelf werd alles rondom de wagen (muren, straat, fiets en fietser, verkeersbord) overplakt met publicitaire stervormige aanplakkingen met het opschrift “Old”.
Onder deze afbeelding worden onder de titel : “Week van de nieuwigheden bij Hyundai van 8 tot 16/09”, 4 wagens van het merk afgebeeld met vermelding van de prijs en de eigenschappen. Vermelding van het logo, website, gemiddeld verbruik en CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame druist in tegen het artikel 12 van de milieureclamecode dat bepaalt dat de reclame geen valse superioriteit mag voorwenden. De vermelding “Old” op een fietser is denigrerend tav alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en gaat in tegen de voorlichtingsacties die de bevolking proberen te overtuigen om milieuvriendelijke transportmiddelen te gebruiken.

Zij is eveneens strijdig met art. 2,5 en 8 van de Febiac-code.
- art. 2 : want de vermelding “old” die op het verkeersbord staat wekt de indruk dat deze nieuwe wagen de basisregels inzake verkeersveiligheid mag overtreden.
- art. 5 : want zij kan impliciet tot een gedrag aansporen om de verkeersregels te overtreden.
- art. 8 : want zij stelt op negatieve wijze de andere weggebruikers voor.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat het geenszins de bedoeling van deze reclame was om fietsers te denigreren, noch om de verkeersregels in twijfel te trekken. Hij heeft uitgelegd dat de reclame gebaseerd is op een creatief idee dat erin bestaat het tegenovergestelde te doen van het gangbare reclameprocédé dat erin bestaat om een flash “New”op de producten te plaatsen die recentelijk op de markt werden gebracht. Hij heeft flashes “old” geplaatst op alles wat niet nieuw was met uitzondering van de nieuwe wagen in kwestie. Dit procédé laat vooral een visuele erkenning en een effect van “stopping power” toe.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat deze reclame niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt daar er niet wordt verwezen naar de gevolgen voor het leefmilieu.
De Jury heeft vastgesteld dat in deze reclame, de flashes “old” aangebracht werden op alles wat rondom de wagen staat, inclusief op een fiets en een verkeersbord.
De Jury is van mening dat de advertentie in kwestie niet de indruk wekt dat de regels inzake voorzichtigheid en verkeersveiligheid mogen worden overtreden.
Anderzijds was zij van mening dat de voorstelling van een fiets waarop de flash “old” aangebracht werd, naast het product in kwestie dat geen enkele flash draagt, kan aanzien worden als het promoten van een voertuig ten koste van een milieuvriendelijk transportmiddel (de fiets).
Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van mening dat de advertentie in kwestie niet van goede smaak getuigt en zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: KOREAN MOTOR COMPANY
Product/Dienst: Hyundai
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  26/09/2006