KOREAN MOTOR COMPANY – 25/02/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Nog steeds (tekeningen die geweld en explosie symboliseren : kookpot onder druk, doodshoofd, aangestoken bom, enz.) in Azië”, stelt de advertentie een model uit het gamma voor en vermeldt de prijs vergezeld van de tekening van de aangestoken bom en gevolgd door de slogan “Des te beter : onze prijzen dalen pijlsnel”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als cynisch en ethisch onaanvaardbaar, nu zij uitnodigt om zich te verheugen op de mogelijkheid om goedkoper te consumeren, terwijl de crisis in Azië de economische ontwikkeling in verschillende landen doet wankelen en menselijke drama's veroorzaakt.

Standpunt van de adverteerder

Zonder de ernst van de Aziatische crisis te ontkennen en onder verwijzing naar andere voorbeelden waarbij reclame ongelukkige situaties gebruikt, heeft de adverteerder laten gelden dat de reclame niet ernstig mag genomen worden (ideogrammen, ontleend aan het stripverhaal) en dat zij bovendien een nobel, doch in het begin niet voorzien doel bereikt wanneer zij naast haar komisch aspect, het debat inzake de hypocrisie van een wereld geregeerd door de wetten van de markt, kan op gang brengen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat een verwijzing naar de crisis in Azië en haar effect op de prijzen op zich niet bekritiseerbaar is, maar dat daarentegen de woorden “Des te beter” in de slogan riskeren te choqueren en niet van de beste smaak getuigen rekening houdend met het humoristisch aspect. Zij heeft derhalve een advies van voorbehoud geformuleerd.

Adverteerder: KOREAN MOTOR COMPANY
Product/Dienst: Hyundai Excel
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  25/02/1999