KOREAN MOTOR COMPANY – 23/03/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een wagen van het merk met alle portieren open die zich op een private oprit bevindt. Een fietser is tegen één van de openstaande portieren gebotst en bevindt zich op de grond met zijn fiets naast hem. Tekst: Open deur dagen van 18 tot 20 maart. Onder deze afbeelding en onder de titel “Ontdek de straffe kortingen op het hele gamma” worden verschillende modellen van het merk voorgesteld met vermelding van hun prijs en eigenschappen.

Motivering van de klacht(en)

Nodeloos choquerende afbeelding. In een tijdperk waar men tracht om het gebruik van de fiets te bevorderen, getuigt dit van slechte smaak. Deze reclame brengt het gebruik van de fiets als nuttig en veilig vervoermiddel in diskrediet en brengt de boodschap dat het gebruik van de fiets gevaarlijk is. Deze reclame is ongepast en onverantwoord.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft gemeend dat de klachten aantonen dat het samenleven van fietsers en autobestuurders een gevoelig onderwerp blijft en het hem niet toebehoort in te gaan op dit ethisch en politiek debat. Hij benadrukte dat de enige doelstelling van deze reclame erin bestaat aan te kondigen dat er binnen zijn netwerk opendeurdagen zullen gehouden worden. De advertentie in kwestie maakt deel uit van een serie die op humoristische wijze het potentieel gevaar van open deuren illustreert en hij heeft alle voorzorgen genomen opdat ze niet verkeerd zou geïnterpreteerd worden:
1)het voertuig staat duidelijk stil, zonder bestuurder en op een private oprit voor een garage.
2)De 4 portieren zijn gelijktijdig open, hetgeen bewijst dat er geen onverwachte opening van een portier heeft plaatsgevonden.
3) Het is duidelijk dat de fietser een vast obstakel geraakt heeft
4) Hij heeft opzettelijk voor een absurde illustratie gekozen.
Hij is van oordeel dat het duidelijk is dat de strategie van het merk een beroep doet op humor en dat deze per definitie niet universeel is, maar teneinde de eisen van bepaalde fietsers niet te negeren, heeft hij beslist deze visual niet meer te laten verschijnen in de dagbladpers en lokale pers en deze te vervangen door de 2 andere visuals.

Jurybeslissing

De Jury heeft acte genomen van de beslissing van de adverteerder en daar dit geen verder diepgaand onderzoek vereist, heeft zij het dossier afgesloten.

Adverteerder: KOREAN MOTOR COMPANY
Product/Dienst: Hyundai
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/03/2005