KOREAN MOTOR COMPANY – 18/03/2002

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont tweemaal het aangezicht van eenzelfde oude dame. De eerste afbeelding “voor” toont een gerimpeld gezicht, terwijl de tweede “tijdens” een strakkere huid afbeeldt en dus een jongere indruk geeft. Tekst van de advertentie : “Nieuwe Coupé. Rimpelloos van 0 tot 100. Contact. Luister naar de gewillige motor. Klaar om te vertrekken, wachtend op jouw teken. Neen, sport en comfort hebben nog nooit zo goed gerijmd. Streel de rijkdom van zijn uitrusting. Strek je rechterbeen en geef het rebelse in je terug de vrijheid”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame gaat de goede smaak en het verstand te boven. Zij is cynisch omdat de afbeelding van de Febiac slogan “Geef voorrang aan veiligheid” het engagement inhoudt om de snelheid en het prestatievermogen niet aan te prijzen. Reclame is een uitdrukking van verantwoordelijkheid naar het publiek toe en zij zal enkel gerespecteerd worden indien ze het verdient.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder was de mening toegedaan dat de advertentie niet seksistisch is en niet de bedoeling heeft om de vrouw in diskrediet te brengen. Hij liet gelden dat het feit van een Coupé te tonen op zich reeds als een aanzetting tot snelheid zou kunnen beschouwd worden en dat zijn reclame helemaal geen snelheid toont. Hij heeft benadrukt dat het aanprijzen van een sportief model en de naleving van de gedragsregels niet onverenigbaar zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze boodschap geen kwetsende of misprijzende elementen bevat ten aanzien van de vrouw die van die aard zijn dat ze een advies van voorbehoud zouden rechtvaardigen op het vlak van de goede smaak. Daarentegen heeft zij gemeend dat zowel de tekst als de visuele voorstelling (een ontrimpeld gezicht door het effect of het plezier van de versnelling) en hun combinatie in strijd zijn met art. 1 van de FEBIAC code. De aantrekkelijkheid van snelheid wordt duidelijk gesuggereerd en de versnelling wordt niet voorgesteld als zijnde een veilig element. De Jury heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden. Gelet op de weigering van de adverteerder om een gunstig gevolg te verlenen aan haar aanbeveling, heeft zij een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: KOREAN MOTOR COMPANY
Product/Dienst: Hyundai Coupé
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/03/2002